Вашето ниво на обучение

Ние предварително сме избрали "Всички нива" за вас, но вие можете да промените нивото на обучение по всяко време, като изберете една от опциите на това меню. Промяната на вашето ниво на учене ще ви върне към началото на модула.

Затвори
Защо разпространението е важно?
A male teacher disseminates findings
         to his class

Да кажете на хората за изследването си е важно, въпреки че при комплексните изследователски проекти е много лесно процесът да се окаже толкова изискващ, че разпространението се пренебрегва.

 

Защо е важно да се разпространят откритията?

 

Включване на хора в разпространението
A female students sits with her
         students

Как бихте могли да включите хората в разпространението?

 

 

 

Как да разпространите новината

Разпространението приема много форми. В някои изследователски проучвания може да се изисква структуриран доклад. Но могат да се напишат много по-кратки писмени документи, дори плакатни презентации.


Това не значи, че цялото разпространение трябва да стане на хартия. Устните презентации пред срещи на персонала, на родителски срещи или пред групи по специален интерес са ценен начин за разпространяване на новината.

Кои са най-добрите начини, по които можете да разпространите откритията си (не забравяйте етичните съображения)?

Етика и разпространение
A female students sits with her
         students

Етапът на разпространение на едно изследване е моментът, в който вашите открития и обсъждането на методите ви стават публични. Следователно е от съществена значимост да гарантирате, че се обръща необходимото внимание на етичните насоки, установени за проекта. Докато по-кратките доклади пропускат много от подробностите по необходимост, изследователите винаги трябва да са подготвени да предоставят за оглед работата си, където е подходящо.

При всички разпространения има етичен дълг да сте честни относно откритията на изследването и да поясните известните ограничения, компромиси и пропуски. Също така е важно да гарантирате, че анонимността, която са поискани отделните хора и организации, се поддържа от методите, използвани за разпространение.

Ефективно разпространение

Един от най-малко ефективните начини за разпространение на откритията е да дадете само крайния резултат и да го оставите да говори сам за себе си. Идеите рядко говорят сами за себе си. Хората трябва да бъдат мотивирани, за да се интересуват от проекта.

За съжаление дори в най-просветените изследователски открития няма гаранция, че те ще доведат до промени в практиката. Но ако откриете нещо, което може да промени нещата към по-добро дори само за едно дете в училище, тогава въздействието от проекта ще си струва.

Ключовото въздействие
A male teacher disseminates findings
         to his class


Разпространението трябва да се включва в процесите на професионално и организационно учене; другите хора трябва да научат това, което вие сте научили (понякога доста бавно) чрез процеса на изпълнение на изследването.


Хората трябва да съградят разбирането си, което включва промяна на съществуващите им идеи, а идеята или предложението трябва да са смислени. Ако има промени в практиката, те може да имат нужда от демонстрация, практикуване или обучение.


Разпространението не е нещо, което се случва веднъж завинаги, то изисква време и повторение.