Вашето ниво на обучение

Ние предварително сме избрали "Всички нива" за вас, но вие можете да промените нивото на обучение по всяко време, като изберете една от опциите на това меню. Промяната на вашето ниво на учене ще ви върне към началото на модула.

Затвори
Какво е литературен преглед?
A library shelf containing multiple copies
         of the Journal of Child Psychology and Psychiatry

Литературният преглед е обобщение на публикуваните изследвания и друга свързана литература, която се отнася до настоящия предмет на изследвания. Тя дава картина на настоящите познания по темата по отношение на това какво е правено и какво знаем.


Вижте „Четене относно предмета ви” в Ниво Б, за да създадете една по-проста версия на литературен преглед.

Какво прави литературният преглед?

Литературният преглед ще ви позволи да:

 • Идентифицирате ключови теми, свързани с предметната област;

 • Изследвате всяка тема в базата от литература;

 • Осъзнаете редица начини за концептуализиране на проблемите;

 • Идентифицирате как всеки източник допринася за познанията по предмета;

 • Разсъждавате ритично върху взаимовръзките между източниците;

 • Идентифицирате съгласието и взаимните отношения между източниците;

 • Обсъдите противоречия между източниците;

 • Идентифицирате пропуски в цялостната база от знания;

 • Завършите настоящото положение и дадете оправдание за предложените изследователски проучвания.
Ключови въпроси

Провеждането на литературен преглед е дейност по активно четене, която задава въпроси като:

 • Откъде авторът/авторите черпи идеите си?

 • Какво е постигнато чрез този труд?

 • Какво виждат авторите като важнни начини за формулиране на въпросите?

 • Каква е връзката между този труд и други трудове в това поле?

 • Какви изследвания от свързани полета могат да имат връзка с предмета?

 • Кои въпроси са останали без отговор?

 • Кои биха могли да бъдат следващите стъпки за надграждане на тази работа?

Идентифициране на най-добрата литература (1)
Library shelves containing research reports
         and journals

Когато четете относно избраната си тема, важно е да определите внимателно кои неща са свързани с темата ви, за да не бъдете залети от безкрайни томове информация.


Повечето публикации трябва да са сравнително скорошни (публикувани в последните пет до десет години). Но определени ключови текстове и изследвания могат да се смятат за важни и десетилетия след публикуването им.


Необходимо е да потърсите литература от надеждни източници; не всеки уебсайт има надеждна информация. Академичните източници и уважаваните организации осигуряват най-надеждните литературни ресурси.

Идентифициране на най-добрата литература (2)

Книгите и статиите от списания с прегледи от колеги представляват най-уважаваните източници на информация, но други списания и публикации също могат да са ценни. Важно е обаче да разпознаете надеждността на източниците, които използвате. Когато използвате Интернет, трябва да внимавате да установите валидността на уеб съдържанието.

 

Можете да откриете, че има много малко писано по вашата специфична тема, особено ако е нова област за изследвания. В този случай използвайте по-маако акредитирани източници или разширете търсенето си към тясно свързани теми. Но трябва да идентифицирате литературата, която е най-близка до вашите области на изследвания.

Идентифициране на най-добрата литература (3)
A library shelf containing multiple copies
         of the Journal of Child Psychology and Psychiatry

Важно е да имате систематичен подход към записването на информацията, придобита от всеки източник. Някаква форма на матрица, таблица или система с индексни карти би била безценна, независимо дали е поддържана ръчно или електронно. Записите трябва да включват пълните препратки и обобщение на значимото съдържание относно вашата изследователска тема и методология.

За насоки към Харвардската система на препратки (Anglia Ruskin University, 2011) прочетете следния гид: University Library Guide to the Harvard Style of Referencing.

Идентифициране на най-добрата литература (4)

Редовно ще се появява нова литература. Следователно е нереалистично да смятате, че можете да приключите прегледа си на литературата и след това да продължите със следващия етап на проекта си. Продължавайте до един момент, където имате вече ясна идея как да прецизирате изследователския си въпрос, и след това планирайте и изпълнявайте проучването си. Продължавайте активно да четете новите материали, които излизат.

 

Следният документ дава някои полезни съвети в тази област: търсения на литература.

Прочетете втората част от следния изследователски доклад и помислете за това как се критикува литературата. Най-вече обърнете внимание на начина, по който точка 2.9. събира заедно темите.

 

Съгласни ли сте с твърденията относно области за бъдещи изследвания?

 

A Study of the Transition from the Foundation Stage to Key Stage 1

Разберете повече (1)
opened book

Anglia Ruskin University Library (2011) Guide to the Harvard Style of Referencing (3rd edition). Cambridge/Chelmsford: Anglia Ruskin University (accessed 12.1.12).

 

Разберете повече (2)
opened book

Aveyard, H. (2010) Literature Review in Health and Social Care: A practical guide (2nd edition). Maidenhead: Open University Press.

 

Garrard, J. (2007) Health Sciences Literature Review Made Easy: The Matrix Method (2nd edition). Sudbury, MA: Jones and Bartlett.