Вашето ниво на обучение

Ние предварително сме избрали "Всички нива" за вас, но вие можете да промените нивото на обучение по всяко време, като изберете една от опциите на това меню. Промяната на вашето ниво на учене ще ви върне към началото на модула.

Затвори
Важността на четенето
Shelves full of journals

Преди да започнете изследването, е важно да разберете какво други са казали относно изследователската ви тема. Можете да спестите време и да избегнете грешки в собствените си изследвания, като се поучите от другите.


Четенето ще ви каже:

 • Какво вече е открито по вашата тема;

 • Начините, по които другите хора са мислили за същите и свързани въпроси;

 • Най-важните открития;

 • Начините, по които други хора са изследвали темата;

 • Успехите и трудностите в предишните изследвания.

Това също така ще ви помогне да определите какво имате предвид чрез термините, които използвате.

Да направите четенето постижимо
 • В началото и в малък мащаб целта ви трябва да бъде да прочетете 5-10 статии или глави в подкрепа на изследванията си.

 • Говорете с други хора, които имат опит с изследвания и/или с избраната ви тема – те ще могат да ви посъветват относно ключови идеи и това, което е важно да се чете.

 • Включете други в четенето – ако имате колеги, които работят заедно с вас върху изследването, поделете си четенето, докладвайте и обсъдете какво сте разбрали и как то е приложимо към изследванията ви.

Да направите четенето значимо

Като обучител, който изпълнява изследване в малък мащаб, основано на класа, няма да имате време да четете много. Следователно изберете внимателно какво четете, така че да е информативно и полезно.


Подсигурете се, че материалът е:

 • Надежден – написан от уважавани лица в областта или публикуван от списание, рецензирано от колеги, от издателство или надеждна благотворителна организация за увреждания;

 • Релевантен – приложим към това, което искате да правите;

 • Актуален/основополагащ – обикновено писан в последните 5-7 години или признат със значимост и важност в полето си.

Прочетете една уважавана книга за начинаещи изследователи, за да ви помогне да организирате изследванията си.

Къде да намерите материали
 • Релевантни професионални или благотворителни организации; някои от тях поддържат библиотеки за членове.

 • Библиотеката на най-близкия ви университет с образователен отдел може да има свързани книги и списания; много университети предлагат определен достъп до библиотеките си за изследователи (проверете в библиотеката какви са условията, преди да ги посетите).

 • Местната ви библиотека може да ви помогне да намерите съответните книги и статии и ще може да ви предложи достъп срещу малка такса до междубиблиотечния обмен.

 • Интернет – внимавайте много да си гарантирате, че всички използвани статии и изследвания са надеждни.
Свързване на четенето с изследването

Важно е да проучите какво вече е известно, преди да решите какви ще са подробностите около собствения ви проект. Може да трябва да промените идеите си въз основа на това, което сте прочели.


За всеки прочетен материал напишете или запишете обобщение на прочетеното и как то е повлияло на изследователските ви въпроси. Това може да включва:

 • Фокус и ключови теми на проекта ви

 • Нова информация

 • Как организирате изследването си (например каква информация ще събирате и как ще я събирате)

Какво ще добави изследването ви?

Помислете за това какво изследването ви прибавя към вече прочетеното. Това би могло да бъде:

 • Нова перспектива.
 • Работа с различна група (например деца със СОТ/ДМОТ/КОТУ (СОТ/ДМОТ/КОТУ).
 • Работа в различна среда.
Разширяване на търсенето ви (1)
Boy putting together a puzle.

Ако има много малко материал наличен за специфичната ви тема, може да трябва да разширите търсенето си към тясно свързани теми, които да информират проучването ви.


Например ако сте искали да изследвате „най-добри практики при употребата на интерактивни бели дъски  за деца с аутизъм и комплексни обучителни увреждания“, бихте намерили много малко относно интерактивните бели дъски по отношение на точно тази група деца.


Но ще намерите повече материали, свързани с децата с аутизъм по принцип и още повече – за всички деца с обучителни увреждания. Може също така да ви е полезно да прочетете някои ключови статии относно преподаването чрез интерактивни бели дъски като цяло.

Разширяване на търсенето ви (2)


Погледнете проекта на изследователския си въпрос и напишете списък на начините, по които темите могат да бъдат разширени за четене, ако е необходимо.


Идентифицирайте различните хора, които познавате, които биха могли да ви посъветват относно четене в тези области и ги попитайте за съвети относно четенето.


Направете списък на предложенията им по важност спрямо темата ви. Прочетете и си направете бележки относно първото нещо в списъка.