Вашето ниво на обучение

Ние предварително сме избрали "Всички нива" за вас, но вие можете да промените нивото на обучение по всяко време, като изберете една от опциите на това меню. Промяната на вашето ниво на учене ще ви върне към началото на модула.

Затвори
Взискателна и критична рефлексия

Обучителите от двадесет и първи век трябва да са изследователи на професионалната практика, които поставят под въпрос рутинните си практики и предположения и които са способни да разследват ефекта от преподаването си върху ученето на учениците.
Reid, 2004

Изследването е…


Процес на систематична, взискателна и критична рефлексия относно професионалната практика и средата, в която тя се провежда, по начини, които поставят под въпрос предположенията, приемани за даденост. Целта на изследването е да информира взимането на решения за действие. Изследването може да се провежда индивидуално, но е най-мощно, когато е в сътрудничество.

[Изследването] включва обучители, които следват своите „чудения“… и търсят отговори на въпроси или загадки, които идват от наблюдения и дилеми в реалния свят.


Reid, 2004

Ролята на главния учител

Здравият разум и академичните изследвания ни казват, че подкрепата за изследванията на учителите от страна на главния учител е изключително важна. Ролята му в поощряването на култура на изследването включва:

 • Създаване на възможност за време, отделено на екипната работа;

 • Подкрепа на достъпа и употребата на изследователския екип до данни относно индивидуалното представяне на учениците;

 • Утвърждаването на изследванията на учителите като важни и централни за усилията за подобряване на училището;

 • Легитимиране на водачеството на изследователския екип сред колегите.

(Talbert et al, 2010)


Чрез използване на изследователския подход е видно, че учителите:

 • Преместват фокуса си от това как се преподава учебната програма към това как се учат учениците;

 • Променят фокуса си от обобщаващи към формативни оценки на ученето на учениците;

 • Спират да възприемат провалите на учениците като нещо извън техния контрол

(Talbert et al, 2010)

Отговаряне на учениците

Докато учителите работеха в екипи, за да диагностицират и да отговорят на нуждите от обучение на учениците, които се затрудняваха, те започнаха да споделят отговорността за успеха на всички ученици. Учителите преминаха от това да мислят за „своите“ ученици към „нашите“ ученици и също така преместиха вниманието си от успешни ученици към ученици с проблеми.

Talbert et al, 2010

Развиването на екипни норми за споделена отговорност за употреба на изследването и посрещането на нуждите на учениците, които се затрудняват, помогна на отделните учители да преместят фокуса си от представянето на учебната програма към диагностицирането на обучителните нужди на учениците, докато отделните преживявания на успешни промени за затрудняващите се ученици помогнаха да се наклони везната за училището като култура на изследването.
Talbert et al, 2010

Развиване на култура на изследване

Процесът на развиване на култура на изследване в училище:

 • Се случва постепенно;

 • Зависи от посвещението и стратегическите действия, за да се развият дълбоки и широки изследователски практики;

 • Не е линеарен, а е изпълнен с препятствия и е цикличен, когато обучителите се опитват да свикнат с нови нагласи;

 • Печели от присъствието на външен фасилитатор.

(Talbert et al, 2010)

Учителите докладват, че са се движили „две крачки напред, една назад“, като е трябвало да „пренаучат“ нова практика и перспектива. Те преживяват момент на прозрение и веднага след това срещат ново предизвикателство.

Talbert et al, 2010

Развиване на култура на изследване

Включително двата документа по-долу, идентифицирайте 5-10 ключови текста върху развиването на култура на изследването в училище. Анализирайте критично предложенията в полза на такава култура, както и нейното влияние, и помислете за последствията за собственото ви училище и децата със СОТ/ДМОТ/КОТУ (СОТ/ДМОТ/КОТУ).Научете повече