Вашето ниво на обучение

Ние предварително сме избрали "Всички нива" за вас, но вие можете да промените нивото на обучение по всяко време, като изберете една от опциите на това меню. Промяната на вашето ниво на учене ще ви върне към началото на модула.

Затвори
Разпространяване
на идеи
teacher holding card


Дори за фундаментално изследване, няма гаранция, че то ще подбуди промени в практиката в училищата. Идеите рядко говорят сами за себе си. Хората трябва да са мотивирани, за да се интересуват от един проект, както се случва и с всеки друг начин на разпространение на идеи.

Сегашното мислене за това как да въведем образователна промяна се фокусира много върху ученето; то вижда продължаващото учене като ключово професионално умение, а способността за учене – като важен организационен атрибут..

Разпространението означава повторение
teacher hand on desk, hand on chest

Споделянето на резултатите от изследването, основано на едно училище, е част от професионалния и организационния процес на учене.


Но трябва да има мотивация. Хората имат нужда да създадат собствено разбиране, което включва промяна на съществуващите техни идеи, а идеята или предложението трябва да има смисъл.


Ако има промени в практиката, то те може би трябва да бъдат демонстрирани, практикувани и водени от обучител. Разпространението не е нещо, което се случва еднократно; то отнема време и повторения.

Образователна промяна

За да се случи образователната промяна, трябва да се промени един или повече от следните аспекти:

  • Нови поведения или практики;

  • Нови разбирания или убеждения;

  • Нови материали.

Какви проблеми можете да предвидите с всеки от тези аспекти на промяната?

Кликнете тук, за да сравните отговорите

Три етапа на промяната
teacher with two girls at table

Един друг аспект на образователната промяна си струва да бъде докладван и това са етапите на промяната. Промяната се постига чрез:

  • Иницииране;

  • Изпълнение; и в идеалния случай

  • Приемане.

В най-общ план:

  • Инициирането включва планиране, подготовка и съгласие с промяната;

  • Изпълнението е моментът, в който се правят първите усилия по посока на промяната;

  • Приемането е когато „новата“ практика е станала рутинна практика.

От иницииране до приемане
teacher working with two girls

Едно училище решава, че трябва да създаде достъпни ресурси и подход към учебната програма, за да подкрепи ученици със СОТ/ДМОТ/КОТУ (СОТ/ДМОТ/КОТУ) в развитието на емоционално благополучие и психично здраве. Учителите провеждат посещения, отиват на курсове, разглеждат материали и решават какъв да бъде планът. Всичко това е иницииране.


Училището започва да пилотира материалите с няколко ентусиазирани класни екипа и с план да подобри и след това да въведе материалите. Хората говорят за „нашите ресурси за емоционално благополучие“. Това е изпълнение.

След няколко години цялото училище използва новите материали и преподава в подкрепа на емоционалното благополучие по нов начин, до такава степен, че новият начин вече не е нов; той просто се разглежда от учителите като „начинът, по който ние правим нещата тук“. Това е приемане.


Докато една промяна не стане напълно приета, тя може да изчезне много лесно и без следа. Дори когато промяната е приета (и да, това може да отнеме години), централните практики и подлежащият им смисъл трябва да бъдат преразглеждани и подновявани.

Допълнителни материали

Cryer, P. (2006) The Research Student's Guide to Success (3rd edn). Buckingham: Open University Press.

Fullan, M. (2007)The New Meaning of Educational Change (4th edn). London: Routledge.

Fullan, M. (2008) The Six Secrets of Change: What the Best Leaders Do to Help Their Organizations Survive and Thrive. San Francisco, CA: Jossey-Bass.

Robson, C. (2002) Real World Research (2nd edn). Oxford: Blackwell.