Вашето ниво на обучение

Ние предварително сме избрали "Всички нива" за вас, но вие можете да промените нивото на обучение по всяко време, като изберете една от опциите на това меню. Промяната на вашето ниво на учене ще ви върне към началото на модула.

Затвори
Изследователски отговорности

Щом обучителите се включат в изследванията, те имат отговорности към:

 • Участващите хора, за да гарантират, че те са напълно наясно относно изследванията и не понасят вреди като резултат (например физически, лични, социални и емоционални вреди);

 • Участниците и колегите изследователи, за да гарантират, че докладването на изследването им е вярно, отворено за проверки и полезно – другите могат да поискат да използват или надграждат откритията ни.

Има също и изследователски принципи, които се очаква от изследователите да спазват:

 • Истина и честност;

 • Уважение;

 • Знания и компетентност;

 • Откритост и прозрачност;

 • Отворено съзнание;

 • Акуратност;

 • Ангажираност;

 • Да не вредят.

Изследователска етика
A review/research meeting in progress

Етиката на изследванията са кодекс за практикуване за хората, които изпълняват изследвания. Тя задава границата и насочва хората как да се държат в изследователски ситуации. Основава се на принципите на правосъдието, уважението и ненанасянето на вреди (Belmont Report, 1979).

 

Изследователската етика може да се раздели в три области:

 • Собствените ви убеждения като изследовател;

 • Как работите заедно с другите в изследванията;

 • Как извършвате самите изследвания.

Водещите заглавия

Не приемайте, че всички изследователи работят етично – медийните истории ни казват друго!

 

Уроците от историята са още по-ужасяващи:

 • 1946-1947: процесите на докторите (част от Нюрнбергските процеси);
 • 1958 Талидомид;
 • 1932-1972 Tuskegee Syphilis Study.

Можете да научите повече за тези изследователски скандали от тази листовка: Изследователски скандали – уроци от историята.

 


Като резултат са били развити международни практически кодекси (виж „Научете повече (2)“).

Изследователски насоки

Днес много професионални организации публикуват изследователски насоки. Напоследък организациите добавят специализирани насоки за включване на млади и уязвими хора в изследвания и по въпроси, свързани с изследвания, като например съгласие от хората с увреждания в развитието.

 

Например:


Насоки на British Educational Research Association (BERA) guidelines (2011)

 

Social Research Association (2003)

 

Индивидуалните изследователски проекти също имат етични декларации: Етичен изследователски кодекс и формуляри: Ethical research code and form

Научете повече (1)
opened book

British Educational Research Association (2011) Ethical Guidelines for Educational Research. London: BERA (accessed 12.1.12).

 

 

Научете повече (2)
opened book

Ако искате да прочетете повече по тази тема, следните три публикации са от особена стойност.

 

The Belmont Report: Ethical Principles and Guidelines for the protection of human subjects research