Вашето ниво на обучение

Ние предварително сме избрали "Всички нива" за вас, но вие можете да промените нивото на обучение по всяко време, като изберете една от опциите на това меню. Промяната на вашето ниво на учене ще ви върне към началото на модула.

Затвори
Откъде идват изследователските въпроси?
An English teacher arranges some
         paper sentences on a table

Изследователските въпроси могат да възникнат от всяко от следните:

 • Практиката в класната стая;

 • Въпрос на родител;

 • Плана за развитие на училището;

 • Въпрос, повдигнат от изследване, доклад или нова или предложена правителствена политика.

Избор на въпрос

Съберете професионалните въпроси, които се въртят в ума ви – независимо дали имат общо с вашата собствена практика, децата, на които преподавате, управлението на класната стая или по-широки училищни въпроси.


Изберете въпроса, който е най-важен за вас. Сега избройте цялата информация, която събирате или бихте могли да събирате в класната си стая, която би осигурявала доказателства за отговор на този въпрос (например таблици за поведението, оценки и други).


Какви промени можете да направите в начина, по който събирате тази информация, за да я направите по-полезна за проучването си?

Създаване на изследователска карта

Напишете избрания въпрос в средата на един голям лист хартия и около него напишете всичките си свързани с него идеи. Допълнете въпроси и коментари, начертайте линии между въпросите, които изглеждат свързани. Когато направите това веднъж, можете да искате да прерисувате диаграмата отново в по-организиран вариант, но запазете и първата версия.

Споделете го с ментор или колега. Имат ли някакви въпроси?


Разгледайте диаграмата си, помислете как да я превърнете в изследователски проект и запишете някои от въпросите, които изникват.

Кликнете тук за някои въпроси, които може би сте включили

Конструиране на изследователския ви въпрос
A teacher writes in a notebook

Избирането на въпрос, който ви интересува, е само началото – той трябва да бъде превърнат в полезен изследователски въпрос.

Изследователският въпрос трябва да бъде конструиран внимателно. 

Въпрос с ограничен обхват, на който се отговаря определено, дава по-сигурна основа за по-нататъшна работа от един по-голям въпрос, който не може да получи отговор поради липса на време или ресурси.

Управление на времето и работата

Бъдете реалисти по отношение на необходимите време и работа. Например можете да направите изследването си по-управляемо чрез:

 • Концентриране върху един аспект на това, от което се интересувате;

 • Фокусиране върху определен брой хора, вместо върху цялата група;

 • Уточняване на вида информация, която събирате (например впечатления на родителите);

 • Стесняване на обхвата (например събиране на информация в един или два урока по определено време всяка седмица, вместо всеки урок); системно фокусиране върху една част от урока.

Щом направите проект на изследователския си въпрос, споделете го и го обсъдете с опитен изследовател. Той може да предложи възможни подобрения.

Четене, свързано с изследователския въпрос
Two teachers sit in front of a computer

Сега след като имате проект на изследователския си въпрос, е важно да уточните мисленето си спрямо него. Тази таблица за планиране на проучване ще ви помогне да зададете изследователския си въпрос в контекста на професионалната си практика.

Таблица за планиранеТова е моментът, в който можете да започнете фокусирано четене относно темата си, като говорите и с други колеги, които имат опит в изследването и/или във вашата тема за изследване. По-нататък ще намерите съвети относно четенето.

Преглед на въпроса (1)
A teacher stands in her office

Сега след като имате проект на въпроса, идеи относно свързани въпроси и знания за предишни проучвания от литературата, вече е време да финализирате изследователския въпрос.

Финалният изследователски въпрос трябва да бъде:

 • Постижим в рамките на ресурсите (времето и хората обикновено са значими ограничаващи фактори);

 • Способен да произведе полезен резултат;

 • Релевантен;

 • Да си струва да бъде изследван.

Преглед на въпроса (2)
An English teacher arranges some
         paper sentences on a table

Един начин на преглед на изследователските въпроси е да попитате: „Ако имахме отговора на този въпрос, как щеше да изглежда той?“ или формулирано по друг начин: „От какъв вид отговор се нуждаем?“


Ако искате отговори като например: „Това дете се включваше повече, когато правихме тази интервенция“, тогава въпросът ви трябва да бъде нещо такова: „Какво се случва, когато правим тази интервенция?“ Ако очаквате отговори като „75% от родителите казаха…“, тогава вероятно трябва да зададете въпрос, който започва с „Каква част…?“

Разгледайте тези въпроси:


Какво?

Защо?

Как?

Колко?

Каква част?

Кога?

Колко често?

Какво се случва, когато…?

Решете кой от вас е най-добър за вашето проучване.