Вашето ниво на обучение

Ние предварително сме избрали "Всички нива" за вас, но вие можете да промените нивото на обучение по всяко време, като изберете една от опциите на това меню. Промяната на вашето ниво на учене ще ви върне към началото на модула.

Затвори
Правата на децата
A boy stands between two seated adults,
         holding a piece of paper

Да вземеш мненията на хората с обучителни трудности – дори и на тези с тежки или дълбоки интелектуални увреждания – става задължително.

Felce, 2002

Провеждането на изследвания с деца със СОТ/ДМОТ/КОТУ (СОТ/ДМОТ/КОТУ) трябва да стане по-включващо – „изследване със” вместо „изследване на” тези млади хора (Lewis and Porter, 2007).

 

Член 12 на конвенцията на ООН вменява задължението „към детето, което е способно да формира собствени мнения – правото да изразява тези мнения по всички въпроси, които засягат детето, като на възгледите на детето се дава съответната тежест предвид възрастта и зрелостта му.”

Съгласие (информирано) за участие в изследване

Изследователите трябва да потърсят съгласието на настойниците за включване на децата със СОТ/ДМОТ/КОТУ (СОТ/ДМОТ/КОТУ) в изследвания, но децата също трябва да решат дали да дадат съгласието си. Това трябва да се основава на възможно най-доброто информирано разбиране на тяхното участие, като се използва предпочитаната им система за общуване.

За деца със СОТ/ДМОТ/КОТУ (СОТ/ДМОТ/КОТУ), съгласието е текущо; например те трябва да имат и да знаят как да използват „символ за спиране” по време на интервюта или да могат да изключат видео камерата по време на изследователска сесия (Lewis and Porter, 2007).

 

Прочетете още един пример за това как се придобива (информирано) съгласие.

 

Разглеждане на случай - Серена


Участие (1)
A girl sitting opposite her teacher turns
         to smile at the camera

Изследователската работа трябва да включва децата повече, така че техният глас да бъде представен – не само като част от докладването на изследването, а и в планирането му, проектирането му, изпълнението му и споделянето на изследователските резултати (Byers et al, 2008; Lewis and Porter, 2007).

 

Подкрепяйки на младежите с по-високи способности и с обучителни трудности/увреждания да направят промени в училищата чрез изследвания, перспективите на проекта “What About Us?” са важни: „Някои от промените бяха сравнително малки, но доведоха до големи разлики във всекидневния живот на младежите... идеите им бяха такива, за които възрастните може би нямаше да се сетят.” (Byers et al, 2007).

 

Посетете уебсайта на :

Участие (2)
A girl sitting opposite her teacher reaches
         out with her hand

Посетете и изследвайте следните ресурси по отношение на участието на децата със СОТ/ДМОТ/КОТУ (СОТ/ДМОТ/КОТУ) в изследвания:

 

Видеоклип „Гласът на учениците в специалните училища”

Ключови послания

Осемте ключови послания от проекта Involve Me могат да се приложат не само към включването на деца с ДМОТ (ДМОТ) във взимането на решения, а също и към включването на всички деца със СОТ/ДМОТ/КОТУ (СОТ/ДМОТ/КОТУ) в изследвания. Те са:

 • Бъдете добре запознати с човека.

 • Предвидете много време.

 • Не правете предположения.

 • Откликвайте на човека.

 • Бъдете креативни и изпробвайте нови идеи.

 • Поучете се от това, което човекът ви „казва”.

 • Действайте според това, което научите.

 • Помогнете на човека да си спомни и да сподели неща за живота си.

(Mencap et al, 2011)

Слушане на детето (1)

Всяко дете трябва да бъде уверено, че ще бъде изслушано, преди да има желание да изрази мнението си. Отнема време да се развие култура на изслушване, особено при децата със СОП (СОП) тъй като те вероятно не само имат нужда от повече време за обработка, но също и при учене заедно относно развиване на култура на учене... Мненията трябва да бъдат търсени, ценени, разглеждани и да бъде постигнато споразумение, което всички могат да приемат.

Bishton and Lindsay, 2011

Слушане на детето (2)

Има много инструменти за получаване на мнението на хората с увреждания... изследователите трябва да използват различни техники и да бъдат креативни в начина си на работа... Хората с увреждания може да нямат един предпочитан метод на общуване и да им бъде полезен един цялостен подход към общуването.

Winstanley, 2010

Стратегиите за поощряване на гласа на детето могат да включват:

 • Комикси в сътрудничество;

 • Подреждане на идеите;

 • Проектът на Mencap “Listen Up”;

 • Проектът на Mencap Trans-Active;

 • Фотография;

 • Кукли-ръкавици;

 • Системата Talking Mats;

 • Визуални подсказвания.

(Bishton and Lindsay, 2011; Winstanley, 2010)

 

Виж Winstanley (2010, p. 125) за обяснения по някои от тези методи.

Научете повече
opened book

 

Whitehurst, T. (2007) Liberating silent voices – perspectives of children with profound and complex learning needs on inclusion, British Journal of Learning Disabilities, 35 (1), 55-61.

 

Click here for a list of additional references.