Вашето ниво на обучение

Ние предварително сме избрали "Всички нива" за вас, но вие можете да промените нивото на обучение по всяко време, като изберете една от опциите на това меню. Промяната на вашето ниво на учене ще ви върне към началото на модула.

Затвори
Първи стъпки (1)
A female teacher planning her research
         project

За да превърнем един изследователски въпрос в изпълнимо проучване, трябва да създадем изследователски дизайн. За да го направите, трябва да изберете методологичен подход, да определите подходящите процедури и стратегии и да създадете материали или инструменти, за да направите възможно събирането и анализирането на информация.


Направете крачка назад за момент и си напомнете, че изследването е систематично проучване, което може да бъде разгледано отблизо. Изследователските процеси следователно изпълняват две цели:

 • Правят проучването систематично;

 • Правят системата открита за разглеждане отблизо.

Първи стъпки (2)

„Систематичната част“ може да бъде показана чрез организацията на проекта, подредените или надеждни процедури, обективността, записването, документацията, събирането на информация, организацията на информация, анализ и обсъждане.


„Разглеждането отблизо“ може да бъде направено възможно чрез разглеждане на записи, документи, препратки, тестиране, обяснение и разглеждане и обсъждане на алтернативи..

Някои от етапите на изследователския процес не могат да започнат, преди другите да бъдат завършени, а други могат да се припокриват. Например очевидно не е възможно да започнете да събирате данните си, докато не установите стратегията си, но е възможно да започнете да анализирате някои данни, преди да сте събрали всички данни.


Също така трябва да помислите за наличността на други хора, чието включване е ключово за проекта.

Избор на стратегии и инструменти (1)

Планирането на изследване включва избор на методология (общ подход, който възнамерявате да предприемете) и стратегии за извършването му (специфичните техники, които използвате). Този процес на селекция бива повлиян от тематичния материал на изследването ви, собствените ви умения и наличните ресурси.

Ако искате да изследвате преживяванията на братята и сестрите на деца със СОТ/ДМОТ/КОТУ (СОТ/ДМОТ/КОТУ), можете да решите, че това е много индивидуално лично преживяване и трябва да се извърши, като се използва методология за качествен анализ на случаите. В разглеждането на случаите, „случаите“ може да са индивиди, група индивиди с един общ фактор или среда.

Избор на стратегии и инструменти (2)
A collection of research projects on library
         shelving

След това избирате инструмент за събиране на информация от всеки „случай“. Това може да се направи по много начини, включително интервюта, въпросници, или като бъдат помолени участниците да се направи аудио запис на тяхното преживяване.

Ако вашите случаи живеят на голямо разстояние от вас, може да нямате време или пари, за да посетите всеки случай и да проведете интервю. Тогава може да изберете телефонни интервюта или да използвате въпросници по пощата.

Проследяване на процесите
A female teacher planning her research
         project

Изключително полезно е при планирането да развиете времева линия, за да можете да приоритизирате и да разпределите ресурси за етапите на проекта си ефективно, като проследявате процесите.

 

Една таблица за напредъка (тип Гант) е ефективен начин да го правите. Ако искате да научите повече за този вид таблица, прочетете информационната листовка върху: Използване на Гант таблица

 
Проследяване на информацията

Не е необичайно дори за най-малките проучвания да генерират големи количества данни. Един въпросник, който се състои от десет въпроса, на които са отговорили десет човека, генерира 100 отговора за анализ. Аудио записите на интервюта могат да отнемат значително време за транскрибиране и проверка (до пет часа за едно половинчасово интервю).

Ако имате дисциплинирана и организирана стратегия за записване и съхраняване на данните, които са събрани, това може да ви спести много пропилени часове по-късно.


 

Можете да научите повече за тази област в тази полезна информационна листовка: Организиране на данни: