Вашето ниво на обучение

Ние предварително сме избрали "Всички нива" за вас, но вие можете да промените нивото на обучение по всяко време, като изберете една от опциите на това меню. Промяната на вашето ниво на учене ще ви върне към началото на модула.

Затвори
Да направите проучването възможно
Two teachers sit in front of a computer

Изследването отнема време и усилие, а когато възникнат други искания към вашето време, сигурни ли сте, че изследването ви ще остане приоритет? Изследователските резултати трябва да са важни за вас и за вашата практика.

Планирайте предварително и имайте резервни планове. Мисленето в перспектива е съществено важно за ефективната изследователска работа и гарантира, че всички ваши приоритети ще бъдат посрещнати. Предвидете допълнително време за неочаквани събития (би било невъзможно да наблюдавате урока, ако училището затвори за деня поради сняг!).

Първи стъпки
 • Потърсете подкрепа и съвети относно изследователския фокус и управлението на времето от прекия си ръководител или от старшия лидерски екип – ако изследването представлява интерес за училището, те могат да ви бъдат много полезни.

 • Потърсете съвети от други хора, които са извършили изследвания под супервизия – ако няма никой такъв, вероятно главният учител може да организира свързване с местна институция от висшето образование.

 • Заинтересованите колеги могат да споделят вашия изследователски проект или да помогнат с обсъждания или чрез събиране и помагане в разтълкуването на информацията.

Изграждане на мрежа за подкрепа

Идентифицирайте кого бихте включили в мрежата си за подкрепа и какво може да предложи всеки човек.


Запитайте се: С кого мога да говоря? Какво трябва да попитам? На кого трябва да кажа? Какво трябва да кажа? Как да приоритизирам този проект?

Топ съвети за изследователска работа


 • Направете проучването малко и фокусирано.

 • Бъдете сигурни, че знаете какво правите.

 • Събирайте данни редовно.

 • Не се опитвайте да свършите всичко сами.

 • Всичко, което не е записано, е изгубено.

 • Не забравяйте да вземете първоначалните стойности.

 • Пишете дати на всичко!

Съвети от практици изследователи
 • „Не бъдете свръхамбициозни – един ученик, една задача в един момент – дръжте нещата малки.“

 • „Въведете промените поотделно, за да видите кое работи. Много е изкушаващо да опитате много неща едновременно, когато сте решили какво ще помогне.“

 • „Определено ме е накарало да променя начина, по който гледам на децата… Чрез [изследователския] проект имаме нещо, което да потвърди нещата, които казваме за ученето на децата.“

Коментари на практици, изследователски проект КОТУ, КОТУ Research Project (Carpenter et al, 2011a,b)

Научете повече

Carpenter, B., Egerton, J., Cockbill, B. and Owen, T. (2011) Having new eyes: engaging children and young people with complex learning difficulties and disabilities in learning, PMLD-Link, 23 (2), 4-6.