Вашето ниво на обучение

Ние предварително сме избрали "Всички нива" за вас, но вие можете да промените нивото на обучение по всяко време, като изберете една от опциите на това меню. Промяната на вашето ниво на учене ще ви върне към началото на модула.

Затвори
Пътища за учене
A teacher watches a boy play with a large
         drum

За да развием новите пътища за учене за децата със СОТ/ДМОТ/КОТУ (СОТ/ДМОТ/КОТУ)ние трябва да знаем настоящите им силни страни, възможности, интереси и нужди.

Помислете за дете, което познавате, но не много добре. Ако детето е неспособно да общува формално с вас, опишете писмено как бихте разбрали какви са неговите силни страни, способности, интереси и нужди.

 

Кликнете тук за някои идеи.

 

Активно изследване
A teacher and a boy sit on the grass with
         a large drum

Като имате предвид детето, може би ще сте специално загрижени относно една област на развитието му и искате да видите как можете да подобрите положението му.

Проучванията в училище често се основават на „активно изследване“. Това включва идентифицирането на проблем, който има нужда от интервенция, предлагане на решение, изпълнение на решението, преглед, промени в интервенцията, за да се увеличи ефективността й, и след това повтаряне на цикъла, докато сте удовлетворени от резултата.

Спиралата на активното изследване
diagram

Моделът е базиран на Kemmis and McTaggart, 1988.

 

Как работи активното изследване
A teacher asks a question in
         an English class and several pupils raise their hands
Интервенция/Взаимодействие

Помислете за една ситуация в класната стая, за която мислите като проблем, който се нуждае от интервенция.

Коя стратегия бихте опитали, за да я решите?

 

Представете си, че стратегията е била успешна. Ако някой след това ви зададе въпроси по нея, какви доказателства ще ви трябват, за да докажете, че стратегията е проработила?

Кликнете тук за примерен отговор.


Напишете действията, които екипът на Джордж предприема, за да осигури достатъчно доказателства за напредъка си.Примерен отговор


Действия за доказателства


Научете повече
opened book

Kemmis, S. and McTaggart, R. (eds) (1988) The Action Research Planner. Victoria, Australia: Deakin University Press.