Вашето ниво на обучение

Ние предварително сме избрали "Всички нива" за вас, но вие можете да промените нивото на обучение по всяко време, като изберете една от опциите на това меню. Промяната на вашето ниво на учене ще ви върне към началото на модула.

Затвори
Какво правят отличните преподаватели (1)

Изследването… не е далечно от практиката, а е неговата плът и кръв. То захранва цикъла на рефлексия / доказателства / оценка / преподаване и учене. Това правят отличните преподаватели.

CLDD Project, 2011

Изследванията, основани на училището, не винаги се докладват в по-широката образователна арена, но обсъжданията вътре в училищата чрез срещи на отдела или на цялото училище са много полезни. Сливането на изследванията с професионалното развитие може да доведе до значителна разлика за учителите и развитието на училището, както и да подобри резултатите на учениците със СОТ/ДМОТ/КОТУ (СОТ/ДМОТ/КОТУ).

Какво правят отличните преподаватели (2)

Чуйте Джейн Хедланд, преподавател в Brookfields School в Бъркшир, която говори за това как изследователската работа е станала вградена част от практиката на училището.


Гледайте първите пет минути от този видеоклип на уебсайта на Teachers Media video Въпреки че е сниман в масово основно училище, този видеоклип показва процеса на изследване в действие.

 • Poster
         Image
Сила за подобрение
teacher at table talking to small
         group

Професионалното развитие за учители е с висок приоритет в плана на правителството, а практиката, основана на доказателства, е убедителна сила в подобрението на училището.

Изследванията в класните стаи или училищата могат да бъдат оформени, за да посрещнат нуждите на средата и да включват развитие на учебния план, ангажиране на учениците, обучителните нужди на учениците и много други проблеми.

Като изберем да изследваме някой аспект на професионалния ни свят (например идентифициране на потребностите на някое дете с рядко заболяване), можем да генерираме знания и разбиране, които да доведат до по-ефективна практика.

Повишени знания

В някои училища изследванията са част от екипите в класната стая. Един заместник главен учител коментира:


Въведохме изследователска квота за помощник учителите като част от тяхното професионално развитие всяка година. Персоналът от всеки клас заедно с помощник учителя ще реши какво да изследва, но например някои от тях проучват уврежданията на детето или начини за мотивирането му. Увеличава се броят на учителите, които правят магистратури в образованието…

Училището ги подкрепя в процеса им. Това увеличава нашите знания, които след това можем и ние да споделим, не само в училището, но и с [временните ученици и] местния образователен център.

Въз основа на плана за развитие на вашето училище или друг въпрос, който стои на дневен ред, помислете за проблемите, които смятате, че ще са от интерес за изследване в рамките на вашия клас или училище. Обсъдете ги с прекия си ръководител или старшия лидерски екип.
Актуално поддържане
teacher helping group with cooking

Има много професионални списания и журнали, които се фокусират върху проблеми и изследвания в специалното образование. Но обикновено абонаментите са скъпи и следователно достъпът е ограничен. Някои местни университети могат да позволят достъп само за четене до библиотеките си за обучители; местните библиотеки могат да поръчат статии чрез системата за между-библиотечен заем срещу определена такса.

Професионалното четене е много важно, за да поддържате знанията си съвсем актуални. Помислете за това как бихте могли да включите другите и да споделите четенето на изследванията и обсъжданията по фокусиран начин.

Документът  „Как да бъдете отговорни пред себе си“ осигурява насоки за специалните училища по отношение на адресирането на графика за оценка на Ofsted, въведен през януари 2012 г.

Прочетете документа, като отбележите тези части, които са свързани с този модул (отбелязани „4.4“). Изберете една от частите и начертайте план, за да покажете как бихте адресирали това в контекста на развиване на практика, основана на изследванията, във вашата среда.

Научете повече (1)

Whitehead, M. and Hartley, D. (eds) (2005) Major Themes in Education: Teacher education. London: Routledge/Taylor Francis.


In addition, you might also be interested in reading one or more of the following books to support Level D:


Bell, J. (2010) Doing Your Research Project: A Guide for First-Time Researchers in Education, Health and Social Science. Maidenhead: Open University Press.


Blaxter, L., Hughes, C. and Tight, M. (2006) How to Research (3rd edition). Buckingham: Open University Press.


Carpenter, B. and Egerton, J. (eds) (2007) New Horizons in Special Education: Evidence-based practice in action. Clent: Sunfield Publications.

Научете повече (2)

Cryer, P. (2006) The Research Student's Guide to Success (3rd edn). Buckingham: Open University Press.


Denscombe, M. (2002) Ground Rules for Good Research. Maidenhead: Open University Press.


Denscombe, M. (2010) The Good Research Guide for Small Scale Social Research Projects (4th edn). Maidenhead: Open University Press.


Jones, P., Whitehurst, T. and Egerton, J. (eds) (2012) Creating Meaningful Inquiry in Inclusive Classrooms: Practitioners' stories of research. London: Routledge.

Научете повече (3)

Porter, J. and Lacey, P. (2005) Researching Learning Difficulties: A guide for practitioners. London: Paul Chapman.


Roberts-Holmes, G. (2011) Doing Your Early Years Action Research Project: A step by step guide (2nd edn). London: Sage.


Robson, C. (2011) Real World Research (3rd edition). Oxford: Blackwell.


Rose, R. and Grosvenor, I. (2001) Doing Research in Special Education: Ideas into Practice. London: David Fulton.