Вашето ниво на обучение

Ние предварително сме избрали "Всички нива" за вас, но вие можете да промените нивото на обучение по всяко време, като изберете една от опциите на това меню. Промяната на вашето ниво на учене ще ви върне към началото на модула.

Затвори
Практика, основана на проучвания и изследвания

Изследванията са ключови за развиването на професионална практика, която подобрява резултатите за децата със СОТ/ДМОТ/КОТУ (СОТ/ДМОТ/КОТУ).

 

Изследователските проучвания включват дълбоко изследване на „как“ и „защо“ се правят нещата. Преживяването и познанието на практиците са основни атрибути, които да внесем в областта на изследването, и съчетани със систематичен подход към събирането на доказателства и анализирането на значимостта им, могат да доведат до силна доказателствена основа.

Учителите, помощник учителите и другият персонал на училищата са открили, че включването в изследвания може да бъде много възнаграждаващо и да осигури вълнуващи възможности за професионално развитие.

Проучвания, базирани в училището: ползи
A male teacher and young boy conduct
         a qualitative research exercise

Професионалното развитие за преподавателите стои високо в приоритетите на правителството и практиката, основана на доказателства, е важен мотиватор в подобряването на училищата.


Ползите от проучванията, базирани в училищата, могат да бъдат реализирани на индивидуално, класно, училищно ниво. Като изберете да изследвате някой аспект от професионалния си опит (например идентифицирането на нуждите на дете с рядко разстройство), можете да генерирате познания и разбиране, които да се превърнат в по-ефективна практика.

Да промениш нещата (1)

Смисълът от изследване, базирано в училището, е да се променят нещата за учениците, на които преподаваме. Чуйте тази учителка, която говори за резултатите от проекта Комплексни обучителни трудности и проект за изследване не уврежднията (Carpenter et al, 2011a,b) за малко момче от нейния клас.

Изследванията не са нещо далечно от практиката, а са нейна плът и кръв. Това е нещо, което отличните учители правят.

Мери Уайтхед, главен учител, Halstow Primary School

 • Poster
         Image
Да промениш нещата (2)
A teacher sits in front of a row of children

Това определено ме накара да променя начина, по който гледам на децата… Чрез [изследователския] проект имаме нещо, което да подкрепи нещата, които казваме за ученето на децата.

Carpenter et al, 2011a,b

Принципи на изследването (1)
Teachers and pupils sat round a
         classroom table

Изследването може да приеме много различни форми, но някои принципи са общи за всички добри изследвания:

 • Има ясно заявяване на изследователските цели, което определя изследователския въпрос и е информирано от знанието в настоящия момент;

 • Предприема се дисциплиниран подход, за да се гарантира надеждност и консистентност на наблюденията и интерпретацията;

 • Има информационна листовка за участниците, която излага ясно за какво става дума в изследването и се иска информирано съгласие.

Принципи на изследването (2)
A teacher sits in front of a row of children
 • Изследването трябва да има достатъчни и подходящи ресурси;

 • Разсъжденията върху събраната от изследването информация ще бъдат разпространени, поне до участниците;

 • Изследването следва да е етично и да не нанася вреда по никакъв начин на участниците;

 • Пълният изследователски процес се изпълнява безпристрастно.

Научете повече (1)
opened book

Carpenter, B., Egerton, J., Cockbill, B. and Owen, T. (2011) Having new eyes: engaging children and young people with complex learning difficulties and disabilities in learning, PMLD-Link, 23 (2), 4-6.

 

 

General Teaching Council for England (2006) Using Research in Your School and Your Teaching: Research-engaged professional practice. London: GTC (accessed 12.1.12).

Научете повече (2)
opened book

You might also be interested in reading one or more of the following books to support Level C:

 

Bell, J. (2010) Doing Your Research Project: A Guide for First-Time Researchers in Education, Health and Social Science. Maidenhead: Open University Press.

 

Blaxter, L., Hughes, C. and Tight, M. (2006) How to Research (3rd edition). Buckingham: Open University Press.

 

Carpenter, B. and Egerton, J. (eds) (2007) New Horizons in Special Education: Evidence-based practice in action. Clent: Sunfield Publications.

 

Cryer, P. (2006) The Research Student's Guide to Success (3rd edn). Buckingham: Open University Press.

Научете повече (3)
opened book

Denscombe, M. (2002) Ground Rules for Good Research. Maidenhead: Open University Press.

 

Denscombe, M. (2010) The Good Research Guide for Small Scale Social Research Projects (4th edn). Maidenhead: Open University Press.

 

Jones, P., Whitehurst, T. and Egerton, J. (eds) (2012) Creating Meaningful Inquiry in Inclusive Classrooms: Practitioners' stories of research. London: Routledge.

 

Porter, J. and Lacey, P. (2005) Researching Learning Difficulties: A guide for practitioners. London: Paul Chapman.

 

Roberts-Holmes, G. (2011) Doing Your Early Years Action Research Project: A step by step guide (2nd edn). London: Sage.

 

Научете повече (4)
opened book

Robson, C. (2011) Real World Research (3rd edition). Oxford: Blackwell.

 

Rose, R. and Grosvenor, I. (2001) Doing Research in Special Education: Ideas into Practice. London: David Fulton.

 

Also, visit the National Foundation for Educational Research site.