Вашето ниво на обучение

Ние предварително сме избрали "Всички нива" за вас, но вие можете да промените нивото на обучение по всяко време, като изберете една от опциите на това меню. Промяната на вашето ниво на учене ще ви върне към началото на модула.

Затвори
Практика, основана на проучвания
A teaching assistant watches a girl
         rearrange some paper sentences on a table


Проучването е процесът на откриване това, което правим, за да решим въпрос или проблем. Може да смятаме, че отговорът е очевиден, но често изследванията извeждат някои изненадващи резултати.


Някои подходи, за които хората са убедени, че работят, се оказват неработещи при изследвания; други подходи, за които хората смятат, че няма да проработят, се оказват много ефективни.


И така, целта на изследванията често може да бъде да тества дали един подход издържа на проверка.


Изследванията може да се разглеждат като по-формална и по-структурирана версия на дейностите, които вече изпълняваме в практиката си – например: събирането на данни и докладването на посещенията на учениците.

Да вземеш участие

Беше много интересно – хубаво беше да опиташ нещо ново и вълнуващо.

[Проектът] ни даде уменията и увереността да направим изследвания, вместо да се борим с проблема.

Това ми даде свободата да намеря правилния път напред и да помогна на децата, които бяха най-голямото предизвикателство.

… Винаги трябва да търсим още по-иновативни подходи и да бъдем в крак с изследванията, за да подобрим възможностите за преподаване и учене… Това доведе до някои отлични нови идеи/ресурси…

Какво получават обучителите от проучването
 • Овластяване;

 • Доказателства, за да променят класните практики;

 • Доказателства, за да подкрепят или да поставят под въпрос преподавателските подходи;

 • Доказателства, за да повлияят на училищната политика;

 • Продължаващо професионално развитие;

 • Професионален интерес.

Практика, основана на доказателства

Каква роля играят проучванията/изследванията в работата ви сега? Каква роля биха могли или трябва да играят?


Изследването често се разглежда като нещо, което се прави от специалисти. Но това се променя. Практиците все повече трябва да оправдават подходите си и да показват, че използват „практика, основана на доказателства“. 

Чуйте този аудио клип с Джен Анджелини (Директор специални потребности, Brookfield School), която говори за изследванията, фокусирани върху училището.

Говорете с колеги за въздействието, което изследванията имат в училището ви. Разберете какви изследвания са били предприемани от ваши колеги.

 • Poster
         Image
Въздействието от изследванията

Чуйте как тази учителка говори за въздействието, което изследването е имало върху един от учениците й.

 • Poster
         Image
Градивните камъни на проучването

Изследванията, основани на класа, се генерират от въпросите, които обучителите задават всеки ден в класните и учителските стаи:

 • Как се справяте, когато…?

 • Какво мислите за…?

 • Виждали ли сте някога….?

 • Имате ли някакви идеи за….?

 • Знаете ли дали това става….? 

Доказателствата, събирани всеки ден в класната стая, могат да подкрепят изследването в класната стая чрез внимание към фокуса, точността, консистентността, детайлите и тълкуването.

Научете повече (1)

Една или повече от тези публикации може да ви подкрепя, докато минавате през ниво В.


Bell, J. (2010) Doing Your Research Project: A Guide for First-Time Researchers in Education, Health and Social Science. Maidenhead: Open University Press.

Carpenter, B. and Egerton, J. (eds) (2007) New Horizons in Special Education: Evidence-based practice in action. Clent: Sunfield Publications.

Cryer, P. (2006) The Research Student's Guide to Success (3rd edn). Buckingham: Open University Press.

Denscombe, M. (2002) Ground Rules for Good Research. Maidenhead: Open University Press.

Научете повече (2)

Denscombe, M. (2010) The Good Research Guide for Small Scale Social Research Projects (4th edn). Maidenhead: Open University Press.

Jones, P., Whitehurst, T. and Egerton, J. (eds) (2012) Creating Meaningful Inquiry in Inclusive Classrooms: Practitioners' stories of research. London: Routledge.

Roberts-Holmes, G. (2011) Doing Your Early Years Action Research Project: A step by step guide (2nd edn). London: Sage.

Rose, R. and Grosvenor, I. (2001) Doing Research in Special Education: Ideas into Practice. London: David Fulton.


Porter, J. and Lacey, P. (2005) Researching Learning Difficulties: A guide for practitioners. London: Paul Chapman.