Вашето ниво на обучение

Ние предварително сме избрали "Всички нива" за вас, но вие можете да промените нивото на обучение по всяко време, като изберете една от опциите на това меню. Промяната на вашето ниво на учене ще ви върне към началото на модула.

Затвори
Персонализиране на ученето

Персонализирането на ученето ни позволява да оформим преживяването на учене около детето с КОТУ (КОТУ). За да го направим, трябва да открием какви са обучителните нужди и пътища на тези много различни деца, като установим техния обучителен капацитет и ефективност.

Carpenter 2010

Популацията от деца със СОТ/ДМОТ/КОТУ (SLD/ДМОТ/КОТУ) се променя. Нуждите им стават все по-комплексни. За тези ученици, както казва един учител: „Един размер не става за всички… За да се получат най-добрите резултати за децата, учителят трябва да направи предлагането по различен начин; детето не може да се промени.“

Насърчаване на култура за учене
A science teacher helps some
         boys with an experiment

В училищата ни трябва култура на откриване.
Хедър Дейвис, The Bridge School, Telford

Обучителите от ХХI век трябва да са изследователи на професионалната практика, които задават въпроси към рутинните си практики и предположения и които са способни на това да разследват ефектите от преподаването си върху ученето на учениците.

Reid, 2004

Училищата трябва да станат педагогически мозъчни тръстове – да отглеждат, оформят и поставят рамки на подходите… които да формират децата като активни участници в ученето.

Carpenter, 2010

Проучването като начин на работа
A science teacher helps a boy
         with an experiment

[Проучването] включва обучители, които изследват своите „чудения“… търсят отговори на въпроси или загадки, които идват от наблюдения и дилеми в реалния свят… Това включва логични процеси по решаване на проблеми, но включва също и интуиция, страст, емоция. Това е холистичен начин на работа и отклик към многото въпроси и дилеми, които се проявяват на всяко работно място.

Reid, 2004

Процесът на проучване

Чуйте какво казва тази преподавателка относно това как процесът на проучване е отворил пътя към ученето за един от учениците й.

 • Poster
         Image
Научете повече
opened book

Carpenter, B. (2010) Curriculum reconciliation and children with complex learning difficulties and disabilities. London: Specialist Schools and Academies Trust (now The Schools Network).