Вашето ниво на обучение

Ние предварително сме избрали "Всички нива" за вас, но вие можете да промените нивото на обучение по всяко време, като изберете една от опциите на това меню. Промяната на вашето ниво на учене ще ви върне към началото на модула.

Затвори
Ниво В
Развиване на практика, основана на проучвания
Several children sit in
         a circle with their teacher
За това ниво
Shelves of journals

Ниво В от този модул надгражда наученото в ниво Б, което въвежда ранните етапи на изследванията.

Ниво В изследва по-задълбочено целта и процесите на практиката, основана на проучванията, като се фокусира върху планирането и изпълнението на изследвания. 


Покриват се етичните съображения, избора на изследователски инструменти и събирането и анализа на данните.

Нивото разглежда как изследванията могат да бъдат използвани, за да се развие професионална практика и да се подобрят резултатите за децата със СОТ/ДМОТ/КОТУ(СОТ/ДМОТ/КОТУ).

Резултати от ученето
A science teacher stands in front
         of his class holding up a self-assessment card

Материалите в това ниво са предназначени, за да предоставят на работещите с деца със СОТ/ДМОТ/КОТУ(СОТ/ДМОТ/КОТУ) инструментите, за да могат да:

 • Анализират и синтезират наличните данни върху ключови въпроси от практиката в класната стая, да посочат пропуски и да планират решения;

 • Планират и изпълнят проучване, свързано със собствената им професионална практика.

Стандарти на учителитеДетайли за професионалните стандарти, приложими за всички учители .

Всички аспекти на стандартите са релевантни за учителите, както и за учители работещи с деца със специални образователни потребности.

 

Стандарти за учители

Teachers Standards Cover
Специални образователни потребностиСпоред Кодекса на специалните образователни потребности (2001) на Департамента по образование в Англия, децата са със специални образователни потребности, ако имат обучителна трудност, която изисква специално обучение.

Децата имат обучителна трудност, ако притежават:

• Значително по-голяма трудност в ученето от повечето деца на същата възраст, или

• Увреждане, което ги възпрепятства да се възползват от образователната среда, предоставена в училищата.

Кодекс на добрите практики за деца със СОП(2001)

SEN Code Of Practice Cover
Благодарности

Благодарности към професионалистите, които допринесоха към този модул:

 

Съдържание на модула

Иън Чатуин, обучител за СОП (SEN) и консултант
Професор Хилари Констабъл, University of Cumbria
Джоу Егертън, координатор изследователски проект (КОТУ) (CLDD), The Schools Network

 

Всички модули са създадени от The Schools Network и 
Real Group (UK) Ltd за the Training Development Agency for Schools (TDA).

 

Редакторски екип

Д-р Марк Търнър, Real Group (Великобритания) Ltd
Професор Хилари Констабъл, The Schools Network
Джоу Егертън, The Schools Network
Ан Фоули, The Schools Network
Джон Труман, The Schools Network
Ани Грант, независим консултант

Производство и дизайн

Джонатан Бонд, Real Group (Великобритания) Ltd
Колм Гибсън, Real Group (Великобритания) Ltd
Дейвид Хътър, Real Group (Великобритания) Ltd
Рут Ърл, Real Group (Великобритания) Ltd

 

Видео, аудио и фотография

Atomic Productions

 

Управление на проекта

Професор Бари Карпентър, The Schools Network
Алан Макгрегър, Real Group (Великобритания) Ltd
Силвия Падък, The Schools Network
Д-р Марк Търнър, Real Group (Великобритания) Ltd
Каролин Уард, The Schools Network

 

Благодарим на всички деца, родители, гледачи, асистенти и учители за тяхното включване и съдействие.