Вашето ниво на обучение

Ние предварително сме избрали "Всички нива" за вас, но вие можете да промените нивото на обучение по всяко време, като изберете една от опциите на това меню. Промяната на вашето ниво на учене ще ви върне към началото на модула.

Затвори
Какво представлява феталният алкохолен синдром?
Mother holding an infant's
         handРазстройството на фетален алкохолен синдром е най-разпространената във Великобритания предотвратима причина за обучителни разстройства/трудности. Това разстройство се причинява от засилена консумация на алкохол от майката през ранните месеци на бременността - или ежедневна злоупотреба на алкохол, или тежко напиване. Множество фактори могат да засилят ефекта от алкохола, включително:

 • Начинът и разположението във времето на алкохолна консумация.
 • Етапът на фетално развитие.
 • Социални поведенчески фактори, например, бедност и пушене..
Различните прояви на въздействието

ФАС е общ термин, който обхваща различни възможни ефекти от излагане на алкохолно въздействие преди раждането. Диагнозите включват:

Фетален алкохолен синдром  – най-лесно различимото заболяване поради характерните черти на лицето, формиращи се през първото тримесечие от бременността, които с възрастта се разсейват;

Фетални алкохолни ефекти – симптомите обикновено не са видими, например поведенчески разстройства, дефицит на внимание.

 • Частичен фетален алкохолен синдром – някои, но не всички критерии за ФАС са налице.
 • Алкохолно нарушение в неврологичното развитие – може да включва дефицит на вниманието, поведенчески разстройства, обсесивно/компулсивни разстройства.
 • Родови дефекти, причинени от алкохол– включват характеристики като нарушения по органите, сърдечни дефекти, проблеми със зрението / слуха, увреждания на скелета и ставни дефекти.
Пример от практиката: Джейд (1)

Чуйте Али, осиновителката на Джейд - дете с ФАС, която обяснява какво е (фетален алкохолен синдром).  Забележете разнообразието на засегнатите от ФАС.

 • Poster
         Image
Разпространение
Boy holding a net in front of
         his face

Според изчисленията, настоящето разпространение на  ФАС сред малките деца в училищна възраст е от два до пет процента в САЩ и някои Западноевропейски страни. (May et al, 2009).

Диагноза

За да се постави диагнозата, трябва да бъдат изпълнени четири критерия:

 • дефицит на растежа;
 • характерни черти на лицето;
 • увреждане на централната нервна система;
 • потвърдено излагане на алкохолно въздействие.

Едно канадско изследване (O'Malley, 2007) показва, че много деца с ФАС първоначално получават погрешно диагноза  Синдром на Аспергер, РДВХ, или обсесивно-компулсивно разстройство.

Ефектите от ФАС: мозъчно увреждане
Brain of baby with FAS.


Мозъчното увреждане е най-сериозният аспект от ФАС. То е постоянно. Приспособяване е възможно, но не и обратно развитие. На снимката е показан пример за тежко алкохолно увреждане на мозъка на бебе с ФАС. При такова увреждане бебето не доживява до детска възраст.

Ефектите от ФАС: профил на развитието
Boy holding a net in front of
         his face

 

   


Профилът на развитието при деца с ФАС е различен. Експресивният език може да изпревари възрастта им, а четенето може да е съответстващо на възрастта. В области като навици за общуване и емоционална зрелост може да са на ниво като за на половина по-малки по възраст деца.


Математическите и числови концепции са особено затрудняващи за тези деца, тъй като при някои теменният дял на мозъка, отговорен за изчислителните дейности, може да има значително намалена функция.

Пример от практиката: Джейд (2)

 

Слушайте отново разказа на Али - майка на Джейд, за "упоритите черти" на Джейд. Тя има високи познавателни умения, но афективността (умения в областта на емоциите) и способността й да се справя с еждневните неща са като при много по-малко дете.

 • Poster
         Image
Характеристики на децата с ФАС: Силни страниХарактеристиките на ФАС  са индивидуални за всяко дете и зависят от времето и количествата на алкохола, приеман от майката. Въпреки това, в общ план такива деца може да са

 • умни в определени области;
 • Артистични, музикални, атлетични, с добри практически умения;
 • Дружелюбни, услужливи, сърдечни и мили към по-малките деца;
 • Целенасочени и упорити.

Чуйте Джейд - момиче с ФАС, която разказва какво обича. Обърнете внимание колко много силни страни има тя.

 • Poster
         Image
Характеристики на децата с ФАС:
Възможни затруднения

Характеристиките на ФАС са индивидуални за всяко дете и зависят от времето и количествата на алкохола, приеман от майката. Въпреки това, в общ план такива деца може да:

 • имат трудности да предвиждат и разбират последствията от действията;
 • независимо от доброто вербализиране, може с мъка да разбират какво им се казва;
 • разграничават трудно фактите от фантазията;
 • демонстрират поведение, което изисква подкрепа като това, да лъжат, крадат, изпадат в гневни пристъпи;
 • имат забавено физическо, емоционално и когнитивно развитие (забавени показатели за развитие);
 • се влияят лесно от другите;
 • имат слаб контрол на импулсите, хиперактивност и слаба памет;
 • изпитват трудности с обработването на сетивна информация;
 • имат затруднения в социалното общуване, особено по отношение на интерпретиране на действията на другите и умение да отговорят в различни социални ситуации - това се дължи на тяхната импулсивност и липса на задържане и по-късно в живота може да доведе до неподходящо сексуално поведение.
 • имат проблеми с храненето / дребно телосложение / здравословни проблеми, като чести и продължителни настинки, зрителни и слухови нарушения.

Джейд

 • Джейд клип 1
  1:25
  Чуйте клипа, където Джейд описва как понякога й е трудно да предвиди последиците и да различи фантазия от факти.
 • Джейд клип 2
  1:21
  Чуйте клипа, на който Али - майката на Джейд описва нейната уязвимост.
 • Джейд клип 3
  0:41
  Чуйте клипа, на който Али - майката на Джейд описва затрудненията й в обработване на сетивни данни
Предизвикателства за учителите

В едно изследване на Карпентър (2011), учители са помолени да определят промените в учебната обстановка, които са причинени от деца с ФАС. Ето първите десет:

 • Хиперактивност;
 • Краткотрайно внимание;
 • Нестабилна смяна на настроенията;
 • Слаба памет;
 • Липса на социални умения;
 • Затруднения при обработване на слухова / гласова информация;
 • Затруднения с визуални последователности;
 • Затруднения със сетивното интегриране – особено, липса на координация;
 • Трудно запомняне на инструкции за изпълнение на задачи;
 • Затруднения с числата – математиката.
Ответна реакция към дете с ФАС (2)
Girl smiling

Чуйте кратките аудио клипове на следващия диапозитив, в които Али говори за затрудненията на Джейд в училище.

 

Като използвайте списъка от предходния диапозитив и информацията от аудио клипа, помислете какво бихте предприели, ако в класа ви има дете с ФАС. Какви подходи биха свършили най-добра работа за всяка от посочените по-горе обучителни нужди?


Сравнете отговорите си с откритията в изследването на Карпентър, показани на следващия диапозитив.

Ответна реакция към дете с ФАС (1)

 • Джейд клип 4
  1:24
 • Джейд клип 5
  1:38
 • Джейд клип 6
  1:53
Оптимизаране на процеса на усвояване

Мозъчното увреждане при ФАС не може да получи обратно развитие, затова учителите използват различни подходи, с които да оптимизират процеса на усвояване при такива деца. Изследването на Карпентър довежда до установяването на десет ефективни отговора на десетте обучителни нужди, посочени по-рано:

 • Спокойна учебна обстановка, без смущения;
 • Фокусирани задачи, представени на малки стъпки;
 • Лично пространство на детето, с много подкрепа и похвала;
 • Нагледно структуриране;
 • Сценарии / ролеви игри;
 • Кратки, сбити инструкции с важната информация;
 • Визуална яснота и графична простота;
 • Чести, кратки физически упражнения в хода на деня;
 • Раздробяване на задачите с визуални и тактилни ключове за разгадаване и достатъчно време за изпълнение;
 • Мулти-сензорно учене, при което информацията постъпва по различни сензорни пътища.
Децата на 21 век
Girl in a wheelchair.

Карпентър (в пресата) твърди, че децата с комплексни обучителни трудности, като фетален алкохолен синдром, показават нов профил на обучителни потребности, които не могат да се посрещнат с традиционната учебна рамка. В обучението на деца, за които се налага създаването на "индивидуализирани програмни пътеки" той говори за нуждата от "новаторски подходи, ръководени от практици и подкрепени с доказателства."


Това изисква:

 • Структурирани възможности за професионално развитие на училищните колективи, за да се гарантира, че новите професионални способности се поддържат,
 • Ефективна екипна работа с детето, семейството и всички специалисти, работещи с него.
Научете повече (1)


Blackburn, C., Carpenter, B. and Egerton, J. (2012) Educating children and young people with Foetal Alcohol Spectrum Disorders: Constructing personalised pathways to learning. Routledge.


Carpenter, B. (2011) Pedagogically bereft! Improving learning outcomes for children with foetal alcohol spectrum disorders. British Journal of Special Education, Vol 38, No 1 pp37 – 43.


Blackburn, C. (2010) Facing the challenge and shaping the future for primary and secondary aged students with Foetal Alcohol Spectrum Disorders (FAS-eD Project). London: NOFAS-UK.


Blackburn, C., Carpenter, B. and Egerton, J. (2010) Shaping the future for children with foetal alcohol spectrum disorders. Support for Learning, 25 (3), 139-145.

Научете повече (2)


British Medical Association (2007) Foetal Alcohol Spectrum Disorders: A guide for healthcare professionals. London: British Medical Association.


Clarren, S. (2004) Teaching Students with FASD. Alberta, Canada: Alberta Learning.


Connor, P. D. and Huggins, J. (2005) Prenatal development: fetal alcohol spectrum disorders. In: K. Thies (ed) Handbook of Human Development for Healthcare Professionals. Sudbury, MA: Jones and Bartlett Fetal Alcohol Syndrome Consultation, Education and Training Services, Inc. Publishers.


Ward, L., Mallett, R., Heslop, P. and Simons, K. (2003) Transition planning: how well does it work for young people with learning disabilities and their families?. British Journal of Special Education, 30 (3),132–137.