Вашето ниво на обучение

Ние предварително сме избрали "Всички нива" за вас, но вие можете да промените нивото на обучение по всяко време, като изберете една от опциите на това меню. Промяната на вашето ниво на учене ще ви върне към началото на модула.

Затвори
В крак с новото (1)
staff working together at computer

Открийте как може да бъдете в крак с достиженията в неврологията, която може да даде информация, полезна за политиката и работата във вашето училище.


Един от начините е да се присъедините към професионално сдружение, като nasen:

Можете и да попитате външните специалисти във вашето училище какво знаят за новите достижения в неврологията. Педиатрите и психолозите би трябвало да имат актуална информация за проучванията, като едно от изискванията за професионалната им практика. Вероятно ще видят като полезна за училищата възможността да внесат новите изследвания за дискусия.

В крак с новото (2)
teacher and child both use a drum

Училищната мрежа (Schools Network), заедно с Института по психиатрия учреди Национален форум за неврология в специалното образование.

Целите на форума са:

  • Да предоставят на невролозите и учителите от специалното образование платформа за започване на диалог;
  • Да насърчат обсъжания за променящите се модели на инвалидността от детска възраст;
  • Да споделят разкрития от двете области, което да формира иновативни практики, водещи до подобрени учебни резултати за децата;


Помислите за целите на тази инициатива. Бихте ли подкрепили тези цели? Допринесли към тях? Какви стремежи могат да се предвидят от подобна инициатива?
Научете повече
book
Следните уебсайтове може да са ви полезни: