Вашето ниво на обучение

Ние предварително сме избрали "Всички нива" за вас, но вие можете да промените нивото на обучение по всяко време, като изберете една от опциите на това меню. Промяната на вашето ниво на учене ще ви върне към началото на модула.

Затвори
Оценка на измененията
staff reviewing documents at meeting

С групата за анализ преценете общия напредък в приоритетните области и обсъдете измененията, които трябва да се направят в плана за действие.


Върнете се към първоначалните показатели и въпроси, за да проверите дали по време на изпълнението не са възникнали нови въпроси. Това може да покаже как да продължите нататък.


Този процесът също ще остане действащ, тъй като е малко вероятно всички приоритети да бъдат постигнати по едно и също време.

Докладване
staff at meeting

Докладвайте на директора и ръководството и предайте обратна информация на колектива за постигнатия напредък.

Продължение нататък
teacher holds up card to class

Тази пета фаза после прелива във връщане на Фаза 2 и продължаване на цикъла на подобрение. От нова (подобрена) изходна точка може да поставите нови въпроси и да зададете нови показатели, за да придвижите нещата още напред.