Вашето ниво на обучение

Ние предварително сме избрали "Всички нива" за вас, но вие можете да промените нивото на обучение по всяко време, като изберете една от опциите на това меню. Промяната на вашето ниво на учене ще ви върне към началото на модула.

Затвори
Поддържане на импулса

По време на изпълнението ще бъде важно да се поддържа интереса и импулса чрез:

  • Добра комуникация;
  • Насърчаване на сътрудничеството;
  • Поддържане на ангажимента за промяна.
Проверка на напредъка
staff review documents

С групата за анализ сравнявайте редовно постигнатия напредък с плана за действие.


Процесът ще остане действащ, тъй като е малко вероятно всички приоритети да бъдат постигнати по едно и също време.