Вашето ниво на обучение

Ние предварително сме избрали "Всички нива" за вас, но вие можете да промените нивото на обучение по всяко време, като изберете една от опциите на това меню. Промяната на вашето ниво на учене ще ви върне към началото на модула.

Затвори
Използване на въпросите и показателите
teachers reviewing documents


Работете с колеги, индивидуално, на малки групи или като колектив, за да анализирате действащите практики във връзка с въпросите и показателите, разработени в пакет 4.

Ако е възможно, потърсете мнението на:

  • Други професионално заети в анализираната област;
  • Родители;
  • Ученици.
Помислете за сигурен начин да се включи мнението на децата .
Анализиране на резултатите и съгласуване на приоритетите
school staff reviewing documentsС групата за анализ анализирайте резултатите от дискусиите ви с колектива, другите специалисти, родители и деца.


Спрямо показателите, открийте силните страни в настощите практики и областите за развиване и подобрявне.


Идентифицирайте пропуските в знанията.

Определете приоритети за развитието и ги съгласувайте с ръководството.