Вашето ниво на обучение

Ние предварително сме избрали "Всички нива" за вас, но вие можете да промените нивото на обучение по всяко време, като изберете една от опциите на това меню. Промяната на вашето ниво на учене ще ви върне към началото на модула.

Затвори
Изберете фокус

В зависимост от текущото състояние на работата и приоритетите на училището, може да изберете по-широк или по-тесен фокус за работата си. Например, може да изберете практика, отнасяща се за всички ученици или за определена група, като деца с аутизъм или с разстройство с дефицит на вниманието и хиперактивност.


За да има полза от анализ на дадена практика, ръководството трябва да бъде включено още на много ранен етап, за да е сигурно, че дейността се вписва в училищния план за развитие.

Сформирайте група за анализ
Teachers review information  at a computerСформирайте група за анализ, която вие ще ръководите. Преценете кого да включите. Групата трябва да бъде представителна за училището. Може също така да включите външни специалисти или да ги привлечете само за определени аспекти от работата.


На външните специалисти обикновено се възлага дейност по общоучилищното развитие, а не по индивидуални оценки и консултации. Това може да бъде особено ефективно ползване на услугите на ресурсен учител, училищна сестра или училищен психолог.

Информацията трябва да достигне до всички
staff meeting


Задачите в Ниво В са добър начин за запознаване на колектива с фактите от неврологията, отнасящи се до ученето при децата. Ще ви помогне също и да разберете някои от темите и проблемите, които да заложите в плана за действие.

Въпроси и показатели

Като се облягате на познанията си по изследването и дискусиите с колектива, работете с групата за анализ, за да съставите серия от въпроси и показатели, които да ръководят работата ви и да ви помогнат да оцените напредъка й.


Например, ако разглеждате училищната работа в обучението на деца с фетален алкохолен синдром, може да попитате:

  • Колективът има ли необходимите познания за това здравословно състояние?
  • Колективът запознат ли е с ефективни педагогически методи?

Въпросите могат и още да се прецизират, например:

  • Предотвратен ли е шумът в класните стаи?
  • Фокусирани ли са поставяните в клас задачи и разделени на малки стъпки?
  • Имат ли децата достатъчнио лично пространство?
  • и т.н..

Още въпроси могат да се почерпят от Ниво В и от допълнителните материали.
Въпросите може да са и стратегически
Group work
  • Как ще разберем дали сме подобрили ученето на дадената група деца?
  • Как ще разберем дали сме подобрили качеството на живот на тази група деца?
  • Подходящо ли е училището да проведе анкета за установяване кои са работещите подходи?

Обмислете предприемането на изследователски проект за дейностите, за да се добият нови познания за това кое работи и кое - не. Отправна точка може да бъде приложението на скорошни неврологични изследвания, имащи отношение към образованието.


Повече информация за проучването може да намерите в практическия анкетен модул.