Вашето ниво на обучение

Ние предварително сме избрали "Всички нива" за вас, но вие можете да промените нивото на обучение по всяко време, като изберете една от опциите на това меню. Промяната на вашето ниво на учене ще ви върне към началото на модула.

Затвори
Общоучилищен подход
group work

Ниво Б и В на този модул разгледаха пречките за участие и усвояване, стоящи пред децата с обучителни трудности и инвалидности с неврологичен произход, които пречки са в четири области:

 • Училищна политика;
 • Отношения;
 • Обучителни подходи и други училищни процедури;
 • Учебна среда.
Задачите в Ниво Б
group of teachers and students seated around
         range of objects

Задачите в Ниво Б показват как доказателствата от неврологичните изследвания могат да се използват за преразглеждане и изменение на учебната програма за полза на отделните деца с конкретните им състояния. Ако сте достигнали до тези материали в ниво Г, ще ви е полезно да погледнете и задачите от ниво Б.

Задачите в Ниво В
Two teachers at a computer talking

Задачите в Ниво В са насочени към повишаване на съзнанието сред учителските колективи и другите специалисти по отношение на изводите от откритията на неврологията за образованието на деца с различни заболявания с неврологичен произход. Предназначени са да повдигнат въпроси и теми за относимостта на неврологичните открития към училищната практика.


Ако сте достигнали до тези материали в Ниво Г, може да прегледате ниво В и да помислите как подобни дискусии с колектива ви и другите специалисти може да поставят основите на промяна и да накарат всички да мислят за релевантността на обоснованите с доказателства практики.

Ниво Г
students and children in a classroom

Главната задача на това ниво е да завърши цикъла на училищно развитие за подобрението на работата при деца с обучителни трудности и ограничения. Използвайте факти от неврологията и доказателства от ефективни практики, за да развиете задачата.Цикличният процес на планиране-реализация-преглед е описан по-нататък в това ниво във връзка с обхватни общоучилищни инициативи. Може да използвате умалена версия на същия цикъл като инструмент за реализация и оценка на по-малки или по-тясно фокусирани инициативи.