Вашето ниво на обучение

Ние предварително сме избрали "Всички нива" за вас, но вие можете да промените нивото на обучение по всяко време, като изберете една от опциите на това меню. Промяната на вашето ниво на учене ще ви върне към началото на модула.

Затвори
Преждевременното раждане и нарушенията
Един от факторите за нарастването на нарушения в детството, особено в развития свят, е процентът на оцелели преждевременно родени, преди 32-та седмица (много недоносени) и преди 28-та седмица (изключително недоносени). Днес ражданията на много недоносени и на изключително недоносени са един до два процента от всички живородени бебета.


Повечето бебета родени в 35-37-ма седмица са без значителни дългосрочни проблеми, но при родените преди 35-та седмица съществува значително по-голям риск от проблеми в неврологичното развитие в сравнение със средното население. Тези проблеми се характеризират с когнитивни, невро-моторни и поведенчески трудности, което се отразява на успеваемостта на такива деца в училище.

Ефекти от преждевременното ражданеПовечето бебета, родени между 35-та и 37-ма седмица, се раждат без някакви значителни дългосрочни трудности. Тези, обаче, родени преди 35-та седмица са изложени на значително по-висок риск от проблеми с нервното развитие, водещи до когнитивни, невро-моторни и поведенчески трудности, което засяга тяхната способност да се справят добре в училище.

Много недоносени и изключително недоносени бебетаМного недоносените бебета:

  • Са изложени на по-голям риск да са по-близо до долната граница на нормалните способности и значително по-ниско от своите връстници, които са родени навреме, 
  • Са изложени на по-голям риск от по-ниски постижения в обучението в резултат на общи и специфични обучителни трудности.

Изключително недоносените бебета са изложени на по-голям риск от когнитивни и неврологични увреждания и диагностициране с разстройство с дефицит на вниманието и хиперактивност.


И двете групи може да срещат затруднения с планирането и организирането и с кратковременната памет, което ще засегне числовата грамотност, четенето и други области на усвояването.


При бебета с изключително ниско телесно тегло има повишен риск от обучителни трудности и заболявания с множество области на затруднения.

Изводи за образованието

Направени са систематични изследвания на ефективността на определени образователни интервенции за деца, които са родени недоносени. Има огромно разнообразие в нуждите на тези деца по отношение на подкрепата, но следното трябва винаги да присъства:

  • Преглед на история на развитието на детето;
  • Достъп до помощ от специалисти и консултации с различни професионалисти;
  • Между дисциплинарна оценка и планиране, за да се гарантира цялостен и координиран подход
  • Ангажираност на семействата и подкрепа и насоки към тях;
  • Индивидуален подход, разработен за неповторимите и комплексни нужди на конкретното дете, който отговаря на етапа на развитие и социално положение на детето.
  • Непрекъснато професионално развитие за екипа, за да се разпознаят евентуалните обучителни трудности и неспособност, свързани с преждевременното раждане.
Научете повече (1)


Champion, P. R. (2005) The at-risk infant – approaches to intervention: The Champion Centre model. In B Carpenter and J Egerton (eds) Early Childhood Intervention: International perspectives, national initiatives and regional practice, pp. 39-52 Coventry: West Midlands SEN Regional Partnership.


Day, L. (2009) Caring for early arrivals, Early Years Educator, February 10, 32.


Hornby, G. and Woodward, L. J. (2009) Educational needs of school-aged children born very and extremely preterm: a review, Educational Psychology Review. 21, 247-266.


Martin, J. A., Kochanek, K. D., Strobino, D. M., Guyer, B. and MacDorman, M. F. (2005) Annual summary of vital statistics – 2003, Paediatrics, 115 (3), 619-634.

Научете повече (2)

Tucker, J. and McGuire, W. (2004) Epidemiology of preterm birth, British Medical Journal, 329, 675-678.