Вашето ниво на обучение

Ние предварително сме избрали "Всички нива" за вас, но вие можете да промените нивото на обучение по всяко време, като изберете една от опциите на това меню. Промяната на вашето ниво на учене ще ви върне към началото на модула.

Затвори
Церебрална пареза
Disabled girl with a crocodile puppet

Церебралната пареза (понякога обозначавана като ЦП) е персистиращо (но не непроменящо се) нарушение на движението, координацията и стойката в резултат на една или повече нерпогресиращи аномалии в мозъка, преди приключване на неговия рстеж и развитие.


Едно от всеки 278 деца има церебрална пареза.

Неразбиране на дефиницията
Disabled girl being shown a spinning top

 • "Церебрална" означава, че причината е в мозъка, а не в мускулите.
 • "Пареза" означава парализа.
 • "Персистираща" означава, че ефектът от мозъчното увреждане върху движението и стойката не отминава. Това означава, че церебралната пареза е увреждане за цял живот.
 • "Не непроменяща се" означава, че докато увреждането си остава постоянно, двигателните модели могат да се променят в резултат на развитие и/или терапевтична намеса, например физиотерапия.
Кое причинява церебрална пареза? (1)
Teacher interacting with a disabled girlВъпреки че, ефектът от церебралната пареза се вижда в мускулите, тя се причинява от нарушения в частта от мозъка, отговорна за движението - церебрума.


Церебрумът отговаря и за други важни мозъчни функции, като уменията за общуване, паметта и способността за учене. Ето защо някои деца с церебрална пареза имат и обучителни трудности и затруднена комуникация.


Уврежданията на церебрума могат да причинят също проблеми със зрението и слуха.

Кое причинява церебрална пареза? (2)
Teacher showing a small doll to a girlВ миналото се считаше, че мозъчните увреждания при церебрална пареза са резултат от трудно или усложнено раждане, при което бебето временно е лишено от кислород (задушаване).


Един голям проект, обаче, проведен през 1980 г., показва, че задушаването е причина за не повече от средно пет до десет процента от случаите на церебрална пареза. Повечето случаи са в резултат от мозъчно увреждане преди раждането.


Въпреки че, зрелият мозък е доста приспособим и може да се възстановява от много сериозни увреждания, мозъкът на детето, особено през първите шест месеца, е особено уязвим. Всяка травма през този период може да има сериозни последици за цял живот.

Кое причинява церебрална пареза? (3)
Teacher interacting with a disabled
         boyИзследователите считат, че има три начина мозъкът да се увреди преди раждането:

 • Увреждане в частта от мозъка, отговаряща за предаването на сигналите до мускулите, причинено от намаляване на кръвоснабдяването у детето.
 • Аномално развитие на мозъка, което променя начина на предаване на информация към мускулите.
 • Кръвоизлив в мозъка на бебето, което причинява увреждания или смърт на мозъчна тъкан.
Кое причинява церебрална пареза? (4)
Teacher holding a disabled boy's
         hands

Малко случаи на церебрална пареза се причиняват от мозъчна травма след раждането. Това обикновено е травма, която се случва в първите няколко месеца от живота на бебето, преди мозъкът да е развил способността да издържа и да се адаптира при средно тежки травми. Уврежданията могат да бъдат причинени от инфекция в мозъка, като менингит или от травма на главата.

Променяща се картина
Teacher with a girl on a trampoline

По-доброто здравеопазване за бременни е довело до по-малък брой бебета, родени с церебрална пареза, поради родова травма, но от друга страна се регистрира по-голям случи на това заболяване, поради подобрения процент на живородени деца при преждевременните раждания и недоносените бебета с ниско телесно тегло, при които рискът от церебрална пареза е с 50% по-висок, отколкото при родените в термин деца.

Видове церебрална парализа (ЦП)
Cerebellum

Видът на ЦП зависи от мястото, където е засегнат церебрума.

Спастична церебрална пареза (1)
Teacher giving a ball to a girl
         to play withТова е най-разпространеният вид церебрална пареза - почти 80 % от всички случи.


Децата с този тип церебрална пареза имат:

 • Напрегнати мускулни групи, които ограничават движенията.
 • Схванати, непохватни движения.
 • Трудности при промяна на положението на тялото.
 • Трудности при хващане и пускане на предмети.
Спастична церебрална пареза (2)
Types of paralysisСпастичната церебрална пареза може да засегне:

 • Едната страна на тялото, обикновено ръката (хемиплегия).
 • Два крайника, краката се засягат по-често от ръцете (диплегия).
 • Четирите крайника, обикновено торса и мускулите, контролиращи устата, езика и фаринкса (квадриплегия).
Атетоидна церебрална пареза

Около десет процента от децата с церебрална пареза страдат от този вид пареза.


Атетоидната церебрална пареза се причинява от увреждане на малкия мозък или базалните ганглии. Тези области от мозъка отговарят за обработването на сигналите, които позволяват плавни, координирани движения, както и поддържане на положението на тялото.


Децата с атетоидна церебрална пареза имат неволни, ненасочени движения, особено на лицето, ръцете и торса. Тези движения често пъти пречат на речта, храненето, посягането, хващането и други умения, изискващи координирани движения.

Тиковете често се увеличава при емоционален стрес и изчезват по време на сън.


Често при деца с атетотидна пареза има слаб мускулен тонус и проблеми с поддържането на стойката при седене и ходене.

Атаксична церебрална пареза
Boy in a swingТази форма на церебрална пареза, проявена при пет до десет процента от децата, диагностицирани с това заболяване, засяга равновесието и възприятието за дълбочина.


Децата с атаксична церебралан пареза имат слаб мускулен тонус и координация.


Може да:

 • Ходят нестабилно с широка походка,
 • Треперят, особено, когато се опитват да държат малки предмети, например, пособия за писане.
Смесена церебрална пареза
Girl in a wheelchair being pushed by
         a teacherОколо 10% от децата с церебрална пареза са в тази група.


Тези деца имат:

 • напрегнатите мускули от спастичната пареза,
 • неволните движения от атетоидната пареза.

Така е, защото имат увреждания, както на пирамидалните, така и на екстрапирамидалните зони в мозъка. Обикновено спастичният характер е по-видим на пръв поглед, а неволните движения се увеличават на възраст между девет месеца и три години.

Съпътстващи трудности: възприятия

Децата с церебрална пареза може да имат увреждания, свързани с нараняването на мозъка, включващи затруднения с:

 • Обработване на слухова информация, например запомняне  и отговаряне на устни указания; научаване или повтаряне на устни указания, като поредици от числа, дни от седмицата, назоваване на месеци, азбуката;
 • Обработване на зрителна информация, например, очите може да не се координират; мозъкът може да не е способен да интерпретира или обработва образи или друга информация, получена заедно с образа; затруднение в разпознаването на предмети, форми, думи или букви от фона, на който те се намират.

Някои деца с церебрална пареза може да имат съпътстваща сензорна чувствителност, при която нещата им изглеждат прекалено силни или прекалено ярки.

Съпътстващи трудности: проприорецепция
Disabled boy

Някои деца с церебрална пареза имат затруднения с проприорецепцията, което представлява чувството за положение в пространството на собственото тяло и спрямо телата на другите, без да се гледа.


Поведението, свързано с това, може да включва:

 • Непохватност.
 • Тичане, но затруднено ходене.
 • Нарушаване на чуждото пространство.
 • Отпусната поза на тялото.
 • Нервничене.
 • Тропане с крак.
Съпътстващи трудности: поведение
Boy in a chairНякои деца с церебрална пареза може да проявяват затруднения, свързани с физическите и обучителни трудности, включително може да:

 • Не искат да стават сутрин;
 • Отказват да опитват нови неща или преминават от едно нещо на друго.
 • Не искат да се присъединяват;
 • Се гневят лесно;
 • Развиват некотролируеми страхове от незаплашителни предмети, миризми, докосване или ситуации.
Други трудности, свързани с церебралната пареза
Girl on a trampoline with a teacher
 • Запек.
 • Трудности със съня.
 • Затруднения на оралната мускулатура – дъвкане, преглъщане, говорене.
 • Епилепсия.
 • Обучителни трудности.
Терапия и
интервенции (1)
Teacher interacting with a boy


Няма две деца с церебрална пареза, засегнати по абсолютно един и същи начин, така че индивидуалните програми за лечение варират много. И все пак, всички деца с това заболяване имат двигателни проблеми, затова важен компонент от програмата трябва да са оздравитените упражнения.

Различните специалисти
Girl on a trampoline with a teacher


В зависимост от нуждите на детето, различни специалисти работят с различните деца, страдащи от церебрална пареза, като най-често:

 • Физиотерапевт – за движенията;
 • Трудотерапевт – за стойката на тялото и ежедневните функции;
 • Логопед – за речта, езика и храненето.
Развиване на умения за устна реч


Някои помощни училища включват терапевтични програми в учебната си програма. Гледайте видеоклипа, в който Трейси - обучаващ по комуникация, обяснява какво се опитва да постигне в група за речеви умения.

 • Poster
         Image
Помощ при хранене

Ролята на логопеда в помощта при хранене е по-непозната в сравненеи с тази при развиване на речта и езика. Гледайте този видеоклип със Сара - логопед, която обяснява своята роля при храненето. Обърнете внимание, че младежът с церебрална пареза от началото на клипа, който не може да се храни сам, успява да контролира какво и колко да яде, използвайки елементарна комуникация.

 • Poster
         Image
Физиотерапия

Чуйте Кярълин - физиотерапевт, която разказва за ролята си в училище. Обърнете внимание как физиотерапията е включена в дневната програма на помощните училища.

 • Poster
         Image
Намеса от специалисти

Намесата на специалистите при децата е насочена към облекчаване на последиците от мозъчните увреждания, свързани с церебралната пареза.Тези интервенции включват хирургична операция, медикаментозно лечение, физиотерапия и използване на помощни средства.


Проучете следните видове намеса:

 • Методика на обучение при засегната двигателна система;
 • Ботулинов токсин А;
 • Бобат терапия;
 • Терапия ИТБ;
 • Lycra Dynamic Splinting;
 • Хипербарна оксигенотерапия;
 • Селективна дорзална ризотомия;

Обърнете внимание на основните характеристики на всеки метод!


Какво цели всеки от тях и как се опитва да го постигне?


Какви доказателства има за ефективнаостта на всеки от методите?


Какви са ограниченията на всеки от методите?

Пример от практиката: Изследване на програмата MOVEКакто бе по-рано представено в този модул, невропластичността позволява на невроните в мозъка да компенсират нараняванията и болестите и да настройват дейността си в отговор на нови ситуации или промени в средата.


Чуйте аудиоклипа, в който Найджъл Картър от MOVE Европа описва изследванията, сочещи, че повторяемите движения като част от физиотерапията могат да прокарат наново или да създадат нови невронни пътеки, заобикалящи мозъчните лезии.

 • Poster
         Image
Повишаване на  съзнанието
Girl on a trampoline with a teacherОрганизирайте занимание за развитие на колектива, в което да запознаете колегите си с неврологичната основа на церебралната пареза. Може да прочетете още по темата, за по-добра подготовка.


Целта на това занимание е да повдигне въпроси, да открие проблеми и да се започне диалог като първа стъпка към проверката и разработването на практики в училището. (Ниво Г). Ако можете, включете и други специалисти, занимаващи се с деца с церебрална пареза, за да се обогати дискусията.


Направете списък с въпросите / проблемите, породени от дискусията.