Вашето ниво на обучение

Ние предварително сме избрали "Всички нива" за вас, но вие можете да промените нивото на обучение по всяко време, като изберете една от опциите на това меню. Промяната на вашето ниво на учене ще ви върне към началото на модула.

Затвори
Аутизъм (1)
Child having physiotherapy

Аутизмът е доживотно разстройство в развитието. Статистически пресметнато, шестима души на всеки хиляда страдат от някаква форма на аутизъм, като по-често се засягат мъже.


Аутизмът се характеризира със:


 • Затруднения в общуването и социалното взаимодействие, 
 • Ограничени интереси и негъвкаво поведение.

Аутизмът има широк спектър на проявление, което означава, че въпреки че всички хора с това разстройство имат общо проявени затруднения, те са засегнати по различен начин и в различна степен. Поради това, за хората с аутизъм се казва, че страдат от разстройство от аутистичния спектър  заболяване от аутистичния спектър.

Аутизъм (2)
Puils interacting

Трите главни области на затруднение, които са общи за всички аутисти, понякога се наричат "триада на уврежданията". Това са затруднения със социалното:


 • Общуване
 • Взаимодействие, 
 • Въображение.

Освен триадата на уврежданията, аутистите може да имат:

 • Привъзраност към установения ред;
 • Сетивна чувствителност;
 • Специални интереси;
 • Обучителни трудности.
Синдром на Аспергер
Teacher interacting with a child


Някои деца аутисти са много леко засегнати и в ранното има развитие няма забележими отклонения. За такива деца се казва, че имат синдрома на Аспергер. Ето защо често пъти диагнозата се поставя доста късно.


Децата със синдром на Аспергер често пъти са със средна или над средната интелигентност и желанието им да научат социалните правила може да замаскира степента на социалните им затруднения.

Причини за аутизма
Teacher helping a girl read

Причините за аутизма са все още неизучени, но все пак изследователите смятат, че може би има генетична предразположеност, която засяга развитието на мозъка преди раждане.


Аутизмът не се причинява, както някога се смяташе, от възпитанието или от социалните обстоятелства.


Първи изследвания
Boy washing his hands


Първите изследвания върху аутизма са включвали техники от експерименталната когнитивна психология, описала редица "когнитивни дефекти" на аутизма. Една от предполагаемите недостатъчностите е в теорията на ума.

Модел на съзнанието
Girl looking at a paper

Една от теориите, която се счита, че обяснява някои от наблюдаваните характеристики на аутизма, е че аутистите нямат "модел на съзнанието"

(Baron Cohen, 2001).


Моделът на съзнанието описва способността  да се приписват на другите определени желания, чувства и мисли, за да се обясни поведението им. Други използвани термини са "ментализиране" и "емпатия".


Повечето хора, които не са аутисти, могат лесно да ментализират. Това вероятно се дължи на зона в мозъка, която отговаря за този процес. Някои учени(например, Барън-Коен, Лезли и Фрит, 1985) предполагат, че при аутизма тази част от мозъка е дефектна.

Доказателства от мозъчни изследвания (1)

 

Образните изследвания на мозъка разкриват кои са частите от мозъка, активни при автоматичната ментализация при възрастни без аутизъм:


Това са:

 • Средният предфронтален кортекс – ангажиран в проследяване на вътрешното състояние на себе си и на другите.
 • Главната темпорална бразда – важна за анализиране на движенията и действията на хората, 
 • Темпоралните полюси – ангажирани в обработване на емоциите.
Доказателства от мозъчни изследвания (2)
Teacher showing a zip bag to a child


Сканиране на мозъка на много способни хора със синдрома на Аспергер в момент на ментализиране показват, че трите мозъчни области, ангажирани в този процес, са по-малко активни.


Има доказателства и от анатомични проучвания на аномалии, при които се развиват връзки в мозъка при деца с аутизъм.


Други проучвания (Courchesne et al, 2011) откриват, че при много хора с аутизъм мозъкът е по-тежък, отколкото при неуатистите, въпреки че при раждането са били с еднаква големина.


При нормалното развитие, връзките между мозъчните клетки първо се умножават, а после биват съкратени, в зависимост от използването им. Възможно е при аутизма да не се извършва правилно съкращаване.

Изводи за образованието
Emotionaal signs


Само защото при децата аутисти липсва вродената способност за "модел на съзнанието", не означава, че те не могат да се научат да ментализират чрез еднозначно обучение.


Въпреки това, те често пъти не са способни да генерализират наученото от една ситуация и да го приложат към друга, затова различните ситуации трябва да се преподават поотделно, а подразбиращото се за действия, лице израз, жестове и думи, което е очевидно за повечето хора, трябва да се назове.

Случки от живота

Информацията от неврологията може да обогати практиката в училищата. Гледайте видеото, на което учителят, Сара, използва случки от живота при обучението на Фиона. Това помага на Фиона да разбере подразбиращото се в действията й, както и да разбере как да се държи подходящо с другите деца, когато играят заедно.


Обърнете внимание как Фиона си прави справка с тази информация, винаги когато играе, за да й напомня как да се държи. Сара разказва как учениците си имат цял набор от случки за справка, когато трябва да си спомнят протокола в различните социални ситуации.

 • Poster
         Image
Повишаване на  съзнаниетоОрганизирайте занимания за развитие на колектива, в което да запознаете колегите си с неврологичната основа на дислексията. Може да прочетете още по темата, за по-добра подготовка.


Целта на това занимание е да повдигне въпроси, да открие проблеми и да се започне диалог като първа стъпка към проверката и разработването на практики в училището. (Ниво Г). Ако можете, включете и други специалисти, занимаващи се с деца аутизъм, за да се обогатят към дискусията.


Направете списък с въпросите / проблемите, породени от дискусията.

Научете повече (1)


Brooks, T. (2010) Developing a Learning Environment which Supports Children with Profound Autistic Spectrum Disorder to Engage as Effective Learners (PhD thesis). Worcester: University of Worcester.Frith, Uta (2003) Autism: Explaining the Enigma, 2nd Edition, Oxford, Blackwell.


Happe, F. (2007), Autism: an introduction to psychological theory.


Mesibov, G., Shea, V. and Schopler, E. (2005) The TEACCH Approach to Autism Spectrum Disorders. New York: Springer Inc.

Научете повече (2)Sainsbury, C. (2000) Martian in the Playground: Understanding the Schoolchild with Asperger's Syndrome, Bristol UK: Lucky Duck Publishing.

Tutt, R., Powell, S. and Thornton, M. (2006) Educational approaches in autism: what we know about what we do, Educational Psychology in Practice, 22 (1), 69–81.


Wing, L. and Gould, J. (1979) Severe impairments of social interaction and associated abnormalities in children: epidemiology and classification, Journal of Autism and Developmental Disorders, 9, 11–29.