Вашето ниво на обучение

Ние предварително сме избрали "Всички нива" за вас, но вие можете да промените нивото на обучение по всяко време, като изберете една от опциите на това меню. Промяната на вашето ниво на учене ще ви върне към началото на модула.

Затвори
Дискалкулия

Пресметнато е, че 3-6% от населението имат дискалкулия.


При децата с дискалкулия, числовата грамотност не може да се развие, независимо от отличното преподаване и богати въздействия на околната среда.


Децата с дискалкулия срещат трудност да схванат дори и най-простата математическа задача в училище и в ежедневието.

Паралелно проявление
Activity cards on a table.


Децата с дискалкулия могат да страдат и от дислексия, въпреки че не е известно защото тези две заболявания се проявават паралелно.

Причини за дискалкулия
Girl reaching for object.Изледванията (например, Butterworth)  сочат, че дискалкулията е вродено увреждане, причинено от ненормално функциониране на определена зона в мозъка.


Според теориите:

  • Вътрешното вродено чувство за числата, което позволява бързо усвояване на концепциите за числата, не успява да се развие поради генетични фактори или ранно увреждане на мозъка.
  • Връзките между съставните части на математическата система на мозъка не се развиват.
Подходи за обучение
Girl smiling.

Каквито и да са неврологичните причини, образователните стратегии трябва заобиколят или компенсират липсващите умения. Липсата на вродено чувство за числа, което спомага за бързото ученето на математика, не изключва все пак усвояването, макар и по-бавно.


Според тези изследвание, следните стратегии може да са подходящи:


  • Търпеливо, бавно повтаряне на основни математически постановки, които често се приемат за даденост,
  • Преподаване на математически принципи.
Деца с обучителни трудности
AAC device on a table.

Вероятно е деца с дискалкулия, които най-добре напредват чрез целево обучение, няма да имат допълнителни обучителни трудности.


Деца с обучителни трудности или такива, които нямат добри резултати по математика, могат да да използват други средства, например калкулатор.

Пример от практиката: Разбиране за величина
Teacher helping boy.


Учените от Кеймбридж Център по неврология в обрзованието започват проект за проучване на неврологичната основа на дискалкулията. Първоначалната работа се фокусира върху разбирането за величина, защото една определна зона в теменния кортекс изглежда е специализирана в това.


За децата с дискалкулия е много трудно да вземат решения за количество, напимер, "Колко е шест?", но учудващо, основният индикатор, че детето има затруднения с величините - по-бавно сравнява по-близки числа, изглежда не важи при дискалкулия. Независимо от това, децата с дискалкулия имат много слаба краткотрайна памет, което ги затруднява да поддържат в ума си информация за съпоставка, с чиято помощ да откриват грешки.

Хипотеза
Teacher playing with disabled boy.

Когато децата започнат да учат математика в училище, промените настъпват главно в езиковата зона на мозъка. Изследователският екип от Кеймбридж предполага, че произтичащите невронни връзки между паметта, величината и вземането на решения може да лежат в основата на дискалкулията.


Те ще проверят тази хипотеза, като използват образна технология, за да открият точно къде са засегнантите мрежи в мозъка.

Повишаване на съзнанието
Child using AAC device.

Организирайте занимания за развитие на колектива, в което да запознаете колегите си с неврологичната основа на дискалкулията. Може да прочетете още по темата, за по-добра подготовка.


Целта на това занимание е да повдигне въпроси, да открие проблеми и да се започне диалог като първа стъпка към проверката и разработването на практики в училището. (Ниво Г). Ако можете, включете и други специалисти, занимаващи се с деца дискалкулия, за да се обогати дискусията.


Направете списък с въпросите / проблемите, породени от дискусията.


Научете повече

Blakemore, S. and Frith, U. (2005), The Learning Brain: lessons for education. Blackwell Publishing.


Butterworth, B.(1999) The Mathematical Brain, London Macmillan


Dehaene, S. (1998) The Number Sense: How the Mind Creates Mathematics, London, Penguin.


Gelman, Rochel and Gallistel (1978) The Child's Understanding of Number, Cambridge MA, Harvard Press.


Nunes, T. & Bryant, P. (1997) Learning and Teaching Mathematics: An International Perspective. Hove: Psychology Press.