Вашето ниво на обучение

Ние предварително сме избрали "Всички нива" за вас, но вие можете да промените нивото на обучение по всяко време, като изберете една от опциите на това меню. Промяната на вашето ниво на учене ще ви върне към началото на модула.

Затвори
Възрастови промени: първите години
Newborn holding mother's
         finger.
 • Веднага щом бебето се роди, мозъчните му връзки започват да растат и да се променят – кои остават и нарастват и кои отмират (биват "съкратени") се определя отчасти от генетичните фактори и отчасти от ранния опит.
 • През първата година от живота мозъкът се променя драматично. Броят на връзките расте бързо.
 • Има деликатни периоди в развитието на мозъка, когато опитът формира развитието му. Мозъкът има нужда от определено стимулиране в определени моменти от развитието, за да може сетивната и двигателната му система да се развият нормално. И все пак, последните проучвания сочат, че някакво възстановяване е възможно.
Критични периоди: изводи
Girl tries to identify cards.

Изследванията все още не са достигнали до определяне на важността на критичните периоди за уменията и способностите, които зависят от образованието.


Един от основните изводи на днешните изследвания е, че тряба да се разгледат критичните периоди по отношение на децата със затруднения в зрението или слуха, така че те да могат, макар и по-късно, да възстановят някои или всичките си нормални функции.

Преструктуриране на мозъка
The human brainОбемът на сивото вещество в мозъка нараства в детството.


С началото на пубертета мозъкът претърпява значително "съкращаване" на излишни връзки, загуба на сиво вещество и изтъняване. По същото време настъпва увеличаване на миелина, който представлява много плътно мастно вещество, което изолира аксоните, увеличавайки скоростта на електро импулсно предаване между съседни неврони.


Това органно развитие съответства на засилените когнитивни способности на юношеството.

Пълно развитие на връзките между зоните на логиката и на емоциите
Prefrontal cortex

Предфорнталният кортекс, който е зоната в мозъка, свързана с познанието, логиката и вземането на решения, е важен за контролиране и регулиране на импулсите и емоциите. В юношеството тази зона все още се развива и продължава до началото на двадесетте.


Връзките между зоните на логиката и емоциите се засилват и нарастват през юношеството.

Юношеска импулсивност

Изследванията на мозъка  са установили също, че мозъчният център на задоволството, ventral striatum, е по-активен в юношеството, отколкото в зрелостта.


Това разбиране за мозъка допринася да разберем импулсивността на тази възраст. Посочва също и потенциалната уязвимост  на мозъка в този период. Може да бъде физически невъзможно за индивида да прецени последиците от високо рисково поведение, например, експериментиране с наркотици или алкохол, тъй като средствата за такава преценка още не са се развили.


Смята се също така, че динамичността в това преструктуриране на мозъка може да направи юношите по-уязвими към психологически разстройства в този период (Thompson, P. et al. 2001).

Възрастови промени: по-големи деца

Чуйте видео клипа, в който Фрнческа Хапе, Професор по Когнитивна неврология в Института по психиатрия, говори за връзката между мозъчното развитие и когнитивните функции.


Изводите за мозъчното развитие при деца с  РДВХ се разглеждат по-нататък в този модул.

 • Poster Image
Невропластичност
Girl looks at herself in a mirror.

Генетичните характеристики на нашия мозък само отчасти предопределят какво знаем и как се държим. Много повече зависи от факторите на средата, включително и най-вече, обучението, което получаваме.


Мозъкът е изключително приспособим. Понякога това се нарича "невропластичност".


Невропластичността позволява на мозъка постоянно да взема под внимание заобикалящата среда. Също така позволява на мозъка да съхранява резултатите от усвояването под формата на спомени.


Пластичността на мозъка зависи изключително от това колко го използваме.

Научете повече

Jernigan, T., Trauner, D., Hesselink, J. and Tallal, P. (1991) Maturation of human cerebrum observed in vivo during adolescence. Brain, 114, 2037-2049


Shaywitz, S. (2003) Overcoming Dyslexia:A new and complete science-based program for overcoming reading problems at any level, New York: Knopf


Society for Neuroscience website (2007) Brain briefings. The Adolescent Brain


Thompson, P., Vidal C., Giedd, J. Gochman, P., Blumenthal, J., Nicolson, R., Toga A. and Rapoport, J. (2001) Mapping adolescent brain change reveals dynamic wave of accelerated grey matter loss in very early onset schizophrenia. Proceedings of the National Academy of Sciences, 98 (20), 11650-11655