Вашето ниво на обучение

Ние предварително сме избрали "Всички нива" за вас, но вие можете да промените нивото на обучение по всяко време, като изберете една от опциите на това меню. Промяната на вашето ниво на учене ще ви върне към началото на модула.

Затвори
Нервна система
Girl smiling

Нервната система е съставена от две основни части:

  • Централна нервна система - съставена от главния мозък и гръбначния мозък, и
  • Периферна нервна система - нервите, по врата и раменете, торса, краката, скелетните мускули и вътрешните органи.

Нервната система контролира телесните функции като:

  • Дишане;
  • Движение;
  • Зрение;
  • Слух.

Главен мозък: биология и функции

The human brain

Главният мозък е разделен на четири дяла:  • темпорален дял,

  • фронтален дял,
  • теменен дял,
  • тилен дял.
Темпорален дял
Temporal lobe


Темпоралният дял е местоположението на първичния слухов кортекс, който е отговорен за интерпретирането на звуковете и речта. Хипокампусът, свързан с формирането на спомени, също е разположен в темпоралния дял.

Фронтален лоб
Frontal lobe

Фронталният лоб е свързан с мисленето, двигателните умения, висшата познавателна способност и експресивната реч. Отзад на фронталния лоб, близо до централната бразда, е разположен двигателният кортекс. Тази зона от мозъка получава информация от различните му дялове и я използва, за да извършва движенията на тялото.

Теменен дял
Parietal lobe

Теменният дял отговаря за обработването на тактилно-сензорната информация, като натиск, допир и болка. Една област в мозъка, позната като соматосензорен кортекс, е разположена в този дял и е от особена важност за обработването на информацията от сетивата на тялото.

Тилен дял
Occipital lobe


Тилният дял е свързан с интерпретирането на визуалните стимули и информация. Първичният зрителен кортекс, който приема и интерпретира информацията от ретината на очите, се намира в този дял.

Малкия мозък

Cerebellum

Малкият мозък играе важна роля за контролиране на движенията и интегрирането на телесните усещания. Посредством невронни пътеки малкият мозък се свързва с двигателния кортекс, така че информацията се изпраща до мускулите и ги кара да извършват движение.

Неврони (1)
Neuron

Невроните са мозъчни клетки. В мозъка има 100 милиарда неврони. Те се събират и предават електрични сигнали. Има разлика в електро-напрежението от вътрешната и от външната страна на клетката, като вътрешната страна е по-силно отрицателна.

Неврони (2)
Neuron

Когато един неврон бъде активиран, той излъчва импулс, наречен "био-електрически потенциал", при което натриевите йони навлизат в неврона през порите на мембраната му. Това за кратко сменя посоката на напрежението в мембраната и предизвиква отделянето от синаптичните окончания на вещества, наречени невротрансмитери. Те преминават синаптичната празнина и биват приети от дендритите на друг неврон.