Вашето ниво на обучение

Ние предварително сме избрали "Всички нива" за вас, но вие можете да промените нивото на обучение по всяко време, като изберете една от опциите на това меню. Промяната на вашето ниво на учене ще ви върне към началото на модула.

Затвори
Как се изучава мозъкът
The human brain.

Невролозите използват няколко техники за изучаване на мозъка, сред които:

 • Електрофизиология – записи от отделни неврони в мозъка на животни, които изпълняват определена задача – техниката е инвазивна и не се прилага при хора.
 • Електроенцефалограма (ЕЕГ) – измерва електрическата активност, възникваща в мозъка – записите се правят с електроди, поставени на черепа.
 • Магнитоенцефалография (МЕГ) – измерва магнината активност, възникаваща в мозъка – записите се правят с електроди, поставени на черапа.
 • Позитронно-емисионна томография (ПЕТ) и функционален магнитен резонанс (фМР) – образна диагностика на мозъка, която открива промените в циркулацията на кръвта в мозъка, което е индикатор на мозъчна активност – записите се правят в мозъчни скенери.
The relevance of neuroscience to education (1)

Thanks to the development of imaging and other technologies, neuroscientists can now look inside the live brain and gain new knowledge about its structure and functions. Some of this research is already revealing clues to help guide the decisions and practices of educators working with students who have special needs

Sousa, 2007

Взаимовръзката между неврология и образование (2)
Outside activity with disabled children.Неврологията започна да хвърля светлина върху умствените процеси, свързани с усвояването и води до нови прозрения, които имат потенциала да помогнат на училищните колективи и другите специалисти в образованието да разберат преподаването и усвояването по нов начин.

Взаимовръзката между неврология и образование (3)

Образованието цели да подпомогне ученето, а неврологията се занимава с разбирането на механизмите на усвояването. Единственото логично нещо е едната наука да прехвърли информация към другата.

Проф. Юта Фрит, 2011

От гледна точка на образованието

До скоро невролозите и училищните специалисти нямаха много обмен на информация, но невролозите получават нови знания по въпроса за детското усвояване, а учителите се интересуват от подобряване на умениято за учене.


В този клип Шарлот Паркхауз - логопед, разказва как близкото взаимодействие с невролозите може да й помогне да разбере повече за невро-биологичната основа на нейните наблюдения върху дете с аутизъм.

 • Poster Image
От гледна точка на неврологията

Вижте този клип, в който Франческа Хапе, Професор по когнитивна неврология в Института по психиатрия, обяснява как неврологията може да даде информация на образованието.

 • Poster Image
В крак с новото


Открийте как можете да бъдете в крак с новите достижения в неврологията, които биха могли да имат връзка с работата ви.


Един от начините е да присъедините към сдружение, като например

 Nasen.


Можете да се допитвате и до специалистите, които идват училището ви, например лекари и психолози.


Следните сайтове може да са ви от полза:


Потенциала на неврологията

В обучителните трудности и способности има голямо вариране.

Някои деца:

 • С усилие усвояват във всички сфери на обучението, докато други имат конкретни затруднения, например, езиковата култура, смятането или самоконтрола.

Сегашната работа в неврологията е насочена към откриване на неврологичната база на обучителните трудности, което може да има последици за:

 • Определянето и диагнозата;
 • Проектиране на намеса, с чиято помощ да се преодолеят или заобиколят обучителните трудности.

За тези от тях с комплексни обучителни трудности, подобреното разбиране на когнитивните и неврологични аспекти на болестта може да помогне за повишаване на ефективността на образованието.

Изводи за образованието
Disabled girls outside.

Откриването на неврологичната основа на обучителните трудности не означава медицински подход към обучението, където идентифицираните нарушения се "ремонтират" от екип от специалисти.

По-скоро неврологията може да помогне на образователните специалисти да определят специфичните пречки пред усвояването за конкретното дете и да намерят алтернативни подходи.

Отстраняване на пречките пред участието и усвояването
Carer holding girl's hand.Доказателствата от неврологията могат да помогнат за създаването на индивидуализиран подход към децата с неврологични заболявани, на няколко нива:

 • Политика;
 • Отношение;
 • Подходи на преподаване и други училищни процедури;
 • Пречки в окръжаващата среда.
Научете повече

Blakemore, S. and Frith, U. (2005) The Learning Brain: lessons for education, Blackwell Publishing.Geake, J. (2009) The Brain at School, Educational Neuroscience in the classroom. Open University Press.


Sousa, D. (2007) How the Special Needs Brain Learns. Crown Press/Sage, CA USA.