Вашето ниво на обучение

Ние предварително сме избрали "Всички нива" за вас, но вие можете да промените нивото на обучение по всяко време, като изберете една от опциите на това меню. Промяната на вашето ниво на учене ще ви върне към началото на модула.

Затвори
Предистория
Newborn holding mother's
         finger.
 • Все повече са доказателствата, че развитието на тялото и мозъка на плода може да бъде засегнато от пушене и приемането на незаконни медикаменти по време на бременността.
 • При изслвдването на ефекта от предродово излагане на определени вещества, е трудно да се установи пълната степен на тяхното въздействие, понеже отделянето на външните фактори е сложно.
 • Има данни за някои медикамени, но за други - не.

Следва представяне на обобщени данни за наличната информация.

Пушене
Girl in activity room.

Категорично изяснено е, че пушенето на цигари или наргиле по време на бременността може да причини спонтанен аборт, преждевременно раждане и ниско телесно тегло на бебето (Cnattingius, 2004; BBC, 2009). Цигарите ограничават жизнено важното снабдяване с кислород на плода, което може да забави растежа.


Дългосрочните ефекти от пушенето върху развитието на детето не са клинично доказани, но някои изследвания намират връзка между пушенето по време на бременността и нарушения в поведението, хиперактивност и разсеяност при малките деца. (NHS, 2009; Cnattingius, 2004).

Кокаин
Disabled boy receiveing 'thumbs
         up' from carer.

Доказателствата сочат, че използване на кокаин по време на бременността:

 • Ограничава растежа на плода, пречи на развитието на нервната система и създава рискове от преждевременно раждане (eg March of Dimes, 2008; Baby Centre, 2010), и
 • Може да доведе до раждане на бебета с по-малки глави, нещо, което се свързва с обучителните трудности по-нататък в живота на детето. (March of Dimes, 2008).

Първичните поведенчески проблеми, като раздразнителност, лесно стряскане и прекалено плачене, се счита, че стихват след първата година. (March of Dimes, 2008).Има противоречиви доказателства относно дългосрочните последици от употребата на кокаин.

Хероин
Newborn grasping mother's
         finger.

Хероинът, приеман по време на бременността, преминава през плацентата в плода. При раждането концентрации на този наркотик се намират в кръвта на новороденото. Това може да доведе до симптом на въздържанието, известен като синдром на неотгатната наркотична абстиненция .


Доказателствата сочат, че плода, изложен на въздействието на хероин, е застрашен от преждевременно раждане и намалено телесно тегло (Baby Centre, 2010) и на фактори, свързани с обучителни трудности по-късно в живота на детето.


Както и при другите наркотици, дългосрочният ефект от хероина по време на бременността е по-малко изяснен, отчасти поради трудното отделяне от другите фактори.

Канабис
Girl with carer cooking.

Доказателствата подсказват, че:

 • Ако майката пуши канабис по време на бременността се увеличава риска от преждевременно раждане и ниско телесно тегло на плода (March of Dimes, 2008; Hall and Solowij 1998), но не е ясно до каква степен това е свързано с ефекта от пушенето на тютюн с канабис.
 • При бебета, които са били изложени на канабис по време на бременността, ефектите върху поведението и развитието се проявяват през първите няколко месеца след раждането.
Изводи за образованието
Girl playing with small cubes.

При ограничените изследователски данни за ефекта от наркотиците върху развитието на детето в дългосрочен план и многото влияния на средата, намесени в развитието, на този етап няма ясни изводи за преподаването и усвояването.


При такива случаи е най-добре да се преподава спрямо стила на усвояване на отделното дете и да се взема под внимание поведението, което то демонстрира, вместо да се фокусираме върху неврологичната основа на неговите затруднения.

Secondary disabilities
Carer interacting with disabled girl.

Children are at risk of developing 'secondary' disabilities if their parents are drug users or if there is a stressful home environment. Secondary disabilities include mental health and attachment problems, learning difficulties and/or behavioural issues.

Find out more (1)


Chasnoff, I. J., Anson, A., Hatcher, R., Stenson, H., Iaukea, K. and Randolph, L. (2008). Prenatal exposure to cocaine and other drugs: outcome at four to six years. Annals of the New York Academy of Sciences, 846, 314-328.


Cnattingius, S. (2004). The epidemiology of smoking during pregnancy: Smoking prevalence, maternal characteristics, and pregnancy outcomes. Nicotine and Tobacco Research, 6, 125-140.

Научете повече (3)