Вашето ниво на обучение

Ние предварително сме избрали "Всички нива" за вас, но вие можете да промените нивото на обучение по всяко време, като изберете една от опциите на това меню. Промяната на вашето ниво на учене ще ви върне към началото на модула.

Затвори
Какво представлява феталния алкохолен синдром?
Mother holding an infant's
         handРазстройството на феталния алкохолен синдром (ФАС) е най-разпространената във Великобритания предотвратима причина за обучителни разстройства/трудности. Това разстройство се причинява от засилена консумация на алкохол от майката през ранните месеци на бременността - или ежедневна злоупотреба на алкохол, или тежко напиване. Множество фактори могат да засилят ефекта от алкохола, включително:

 • Начинът и разположението във времето на алкохолна консумация;
 • Етапът на фетално развитие, 
 • Социални поведенчески фактори, например, бедност и пушене.
Случай от практиката: Джейд (1)

Чуйте Али, осиновителката на Джейд - дете с ФАС, която обяснява какво е ФАС (фетален алкохолен синдром). Забележете разнообразието на засегнатите от  ФАС.

 • Poster
         Image
Разпространение
Boy holding a net in front of
         his face

Според изчисленията, разпространението на ФАС сред малките деца в училищна възраст е от два до пет процента в САЩ и накои Западноевропейски страни. (May et al, 2009).

Ефектите от ФАС: мозъчно увреждане


Мозъчното увреждане е най-сериозният аспект от РФАС. То е постоянно. Приспособяване е възможно, но не и обратно развитие. На снимката е показан пример за тежко алкохолно увреждане на мозъка на бебе с ФАС. При такова увреждане бебето не доживява до детска възраст.

Ефектите от ФАС: профил на развитието
Boy holding a net in front of
         his faceПрофилът на развитието при деца с ФАС е различен. Експресивният език може да изпревари възрастта им, а четенето може да е съответстващо на възрастта. В области като навици за общуване и емоционална зрелост може да са на ниво като за на половина по-малки по възраст деца.


Математическите и числови концепции са особено затрудняващи за тези деца, тъй като при някои теменният дял на мозъка, отговорен за изчислителните дейности може да има значително намалена функция.

Пример от практиката: Джейд (2)

Слушайте отново разказа на Али - майка на Джейд, за "упоритите черти" на Джейд. Тя има високи познавателни умения, но афективността (умения в областта на емоциите) и способността й да се справя с еждневните неща са като при много по-малко дете.

 • Poster
         Image
Предизвикателства за учителите

В едно изследване на Карпентър (2011), учители са помолени да определят промените в учебната обстановка, които са причинени от деца с ФАС. Ето първите десет:

 • Хиперактивност;
 • Краткотрайно внимание;
 • Нестабилна смяна на настроенията;
 • Лоша памет;
 • Липса на социални умения;
 • Затруднения при обработване на слухова / гласова информация;
 • Затруднения с визуални последователности;
 • Затруднения със сетивното интегриране  – особено, липса на координация;
 • Трудно запомняне на инструкции за изпълнение на задачи;
 • Затруднения с числата – математиката.
Ответна реакция към дете с ФАС (2)
Girl smiling

Чуйте кратките аудио клипове на следващия диапозитив, в които Али говори за затрудненията на Джейд в училище.


Като използвте списъка от предходния диапозитив и информацията от аудио клипа, помислете какво бихте предприели, ако в класа ви има дете с ФАС. Какви подходи биха свършили най-добр аработа за всяка от посочените по-горе обучителни нужди?


Сравнете отговорите си с откритията в изследването на Карпентър, показанаи на следващия диапозитив.

Ответна реакция към дете с ФАС (1)

 • Джейд клип 1
  1:24
 • Джейд клип 2
  1:38
 • Джейд клип 3
  1:53
Оптимизиране на процеса на усвояване

Мозъчното увреждане при ФАС не може да получи обратно развитие, затова учителите използват различни подходи, с които да оптимизират процеса на усвояване при такива деца.


Изследването на Карпентър довежда до установяването на десет ефективни отговора на десетте обучителни нужди, посочени по-рано:

 • Спокойна учебна обстановка, без смущения;
 • Фокусирани задачи, представени на малки стъпки;
 • Лично пространство на детето, с много подкрепа и похвала;
 • Нагледно структуриране;
 • Сценарии / ролеви игри;
 • Кратки, сбити инструкции с важната информация;
 • Визуална яснота и графична простота;
 • Чести, кратки физически упражнения в хода на деня;
 • Раздробяване на задачите с визуални и тактилни ключове за разгадаване и достатъчно време за изпълнение;
 • Мулти-сензорно учене, при което информацията постъпва по различни сензорни пътища.
Научете повече

May, P., Gossage, J., Kalberg, W., Robinson, L., Buckley, D., Manning, M. and Hoyme, E. (2009) Prevalence and epidemiologic characteristics of FASD from various research methods with an emphasis on recent in-school studies, Developmental Disabilities Research Review, 15 (3), 176-192


Blackburn, C., Carpenter, B. and Egerton, J. (2012), Educating children and young people with Foetal Alcohol Spectrum Disorders: Constructing personalised pathways to learning, Routledge.


Blackburn, C. (2010) Facing the challenge and shaping the future for primary and secondary aged students with Foetal Alcohol Spectrum Disorders (FAS-eD Project). London: NOFAS-UK.


Blackburn, C., Carpenter, B. and Egerton, J. (2010) Shaping the future for children with foetal alcohol spectrum disorders. Support for Learning, 25 (3), 139-145.

Научете повече

British Medical Association (2007) Foetal Alcohol Spectrum Disorders: A guide for healthcare professionals. London: British Medical Association.


Carpenter, B. (2011) Pedagogically bereft! Improving learning outcomes for children with foetal alcohol spectrum disorders. British Journal of Special Education, Vol 38, No 1 pp37 – 43.


Clarren, S. (2004) Teaching Students with FASD. Alberta, Canada: Alberta Learning.