Вашето ниво на обучение

Ние предварително сме избрали "Всички нива" за вас, но вие можете да промените нивото на обучение по всяко време, като изберете една от опциите на това меню. Промяната на вашето ниво на учене ще ви върне към началото на модула.

Затвори
Церебрална пареза
Disabled girl with a crocodile puppet

Церебралната пареза (понякога обозначавана като ЦП) е персиситиращо (но не непроменящо се) нарушение на движението, координацията и стойката в резултат на една или повече нерпогресиращи аномалии в мозъка, преди приключване на неговия рстеж и развитие.


Едно от всеки 278 деца има церебрална пареза.

Неразбиране на дефиницията
Disabled girl being shown a spinning top

 • "Церебрална" означава, че причината е в мозъка, а не в мускулите.
 • "Пареза" означава парализа.
 • "Персистираща" означава означава, че ефектът от мозъчното увреждане върху движението и стойката не отминава. Това означава, че церебралната пареза е увреждане за цял живот.
 • "Не  променяща се" означава, че докато увреждането си остава постоянно, двигателните модели могат да се променят в резултат на развитие и/или терапевтична намеса, например физиотерапия.
Кое причинява церебрална пареза? (1)
Teacher interacting with a disabled girl


Въпреки че ефектът от церебралната пареза се вижда в мускулите, тя се причинява от нарушения в частта от мозъка, отговорна за движението - церебрума.


Церебрумът отговаря и за други важни мозъчни функции, като уменията за общуване, паметта и способността за учене. Ето защо някои деца с церебрална пареза имат и обучителни трудности и затруднена комуникация.


Уврежданията на церабрума могат да причинят също проблеми със зрението и слуха.

Кое причинява церебрална пареза? (2)
Teacher showing a small doll to a girlВ миналото се считаше, че мозъчните увреждания при церебрална пареза са резултат от трудно или усложнено раждане, при което бебето временно е лишено от кислород (задушаване).


Един голям проект, обаче, проведен през 1980 г., показва, че задушаването е причина за не повече от средно пет до десет процента от случаите на церебрална пареза. Повечето случаи са в резултат от мозъчно увреждане преди раждането.


Въпреки че зрелият мозък е доста приспособим и може да се възстановява от много сериозни щети, мозъкът на детето, особено през първите шест месеца, е особено уязвим. Всяка травма през този период може да има сериозни последици за цял живот.

Видове церебрална пареза (1)
Disabled girlИма три основни вида церебрална пареза:

 • Спастична – 80% от децата с церебрална пареза страдат от тази разновидност - характерните белези включват напрегната мускулатура, схванати, непохватни движения, трудност при придвижване от едно положениe в друго и при хващане и пускане на предмети.
 • Атетоидна – 10% при децата с церебрална пареза - характерните белези са неволеви движения на лицето, ръцете и торса;
 • Атаксична – 5-10% от децата страдащи от церебрална пареза - характерни белези: ходене с широки стъпки и тремор.

Около 10% от засегнатите деца имат смесен тип церебрална пареза.

Видове церебрална пареза (2)
Cerebellum

Видът церебрална пареза зависи от засегнатата зона от церебрума.

Съпътстващи трудности: възприятия
Disabled girl with a crocodile puppet

Децата с церебрална пареза може да имат съпътстващи трудности със:

 • Обработването на слухова и визуална информация;
 • Сетивната чувствителност;
 • Проприорецепцията, което представлява усещането за разположение на тялото ни в пространството и спрямо другите тела;
 • Поведението, свързано с техните физически и обучителни потребности.
Терпаия и интервенции
Teacher interacting with a disabled girl

Няма две деца с церебрална пареза, засегнати по абсолютно един и същи начин, така че индивидуалните програми за лечение варират много. И все пак, всички деца с това заболяване имат двигателни проблеми, затова вжен компонент от програмата трябва да са оздравитените упражнения.

Различните специалисти
Teacher helping a disabled girl play with
         a spinning top

В зависимост от нуждите на детето, различни специалисти работят с различните деца, страдащи от церебрална пареза, като най-често:

 • Физиотерапевт – за движенията;
 • Трудотерапевт – за стойката на тялото и ежедневните функции, 
 • Логопед – за речта, езика и храненето.
Развиване на умения за устна реч

Някои помощни училища включват терапевтични програми в учебната си програма. Гледайте видеоклипа, в който Трейси - обучаващ по комуникация, обяснява какво се опитва да постигне в група за речеви умения.

 • Poster
         Image
Помощ при хранене

Ролята на логопеда в помощта при хранене е по-непозната в сравнение с тази при развиване на речта и езика. Гледайте този видеоклип със Сара - логопед, която обяснява своята роля при храненето. Обърнете внимание, че младежът с церебрална пареза от началото на клипа, който не може да се храни сам, успява да контролира какво и колко да яде, използвайки елементарна комуникация.

 • Poster
         Image
Физиотерапия

Чуйте Карълин - физиотерапевт, какво разказва за ролята си в училището. Забележете как физиотерапевтичните програми са включени в дневната програма на учениците в помощното училище.

 • Poster
         Image
Пример от практиката (1)
Помислете за дете с церебрална пареза от вашия или от съседен клас.

Опишете една лична история за дете на базата на този пакет.


Помислете за:

 • Характера на наблюдаваната церебрална пареза и как тя е проявена;

 • Съпътстващите трудности;
 • Различните специалисти, които работят с детето и какво правят те;
 • Различните терапии и интервенции, прилагани при това дете.

Помислете също за:

 • Силните страни на детето, 
 • Пречките пред неговото усвояване и участие.
Пример от практиката (2)
Teacher using a crocodile puppet
Какво се прави за отстраняването на тези пречки - във вашия клас и в училището като цяло? Посочете индивидуалните промени, както и по-общите, които благоприятстват конкретното дете, като и други деца.

Какво във вашата работа може да се подобри, за да се премахнат пречките за детето? Посочете едно нещо, което вие можете да промените.


Променете го и оценете въздейтвието върху включването и усвояването на избраното дете.