Вашето ниво на обучение

Ние предварително сме избрали "Всички нива" за вас, но вие можете да промените нивото на обучение по всяко време, като изберете една от опциите на това меню. Промяната на вашето ниво на учене ще ви върне към началото на модула.

Затвори
Аутизъм (1)
Child having physiotherapy

Аутизмът е доживотно разстройство в развитието. Статистически пресметнато, шестима души на всеки хиляда страдат от някаква форма на аутизъм, като по-често се засягат мъже.Аутизмът се характеризира със:

 • Затруднения в общуването и социалното взаимодействие, 
 • Ограничени интереси и негъвкаво поведение.

Аутизмът има широк спектър на проявление, което означава, че въпреки че всички хора с това разстройство имат общо проявени затруднения, те са засегнати по различен начин и в различна степен. Поради това, за хората с аутизъм се казва, че страдат от разстройство от аутистичния спектър, заболяване от аутистичния спектър .

Аутизъм (2)
Puils interacting

Трите главни области на затруднение, които са общи за всички аутисти, понякога се наричат "триада на уврежданията". Това са затруднения със социалното:

 • Общуване
 • Взаимодействие, 
 • Въображение.

Освен триадата на уврежданията, аутистите може да имат:

 • Привързаност към установения ред
 • Сетивна чувствителност
 • Специални интереси,
 • Обучителни трудности.
Синдром на Аспергер
Teacher interacting with a childНякои деца аутисти са много леко засегнати и в ранното има развитие няма забележими отклонения. За такива деца се казва, че имат синдрома на Аспергер. Ето защо често пъти диагнозата се поставя доста късно.


Децата със синдром на Аспергер често пъти са със средна или над средната интелигентност и желанието им да научат социалните правила може да замаскира степента на социалните им затруднения.

Причини за аутизъм
Teacher helping a girl read

Причините за аутизма са все още неизучени, но все пак изследователите смятат, че може би има генетична предразположеност, която засяга развитието на мозъка преди раждане.


Аутизмът не се причинява, както някога се смяташе, от възпитанието или от социалните обстоятелства.

Първи изследвания
Boy washing his hands


Първите изследвания върху аутизма са включвали техники от експерименталната когнитивна психология, описала редица "когнитивни дефекти" на аутизма. Една от предполагаемите недостатъчностите е модела на съзнанието.

Модел на съзнанието
Girl looking at a paper

Една от теориите, която се счита, че обяснява някои от наблюдаваните характеристики на аутизма, е че аутистите нямат "модел на съзнанието"

(Baron Cohen, 2001).


Моделът на съзнанието описва способността  да се приписват на другите определени желания, чувства и мисли, за да се обясни поведението им. Други използвани термини са "ментализиране" и "емпатия".


Повечето хора, които не са аутисти, могат лесно да ментализират. Това вероятно се дължи на зона в мозъка, която отговаря за този процес. Някои учени (например, Барън-Коен, Лезли и Фрит, 1985) предполагат, че при аутизма тази част от мозъка е дефектна.

Доказателства от мозъчни изследвания (1)Образните изследвания на мозъка разкриват кои са частите от мозъка, активни при автоматичната ментализация при възрастни без аутизъм:


Това са:

 • Средният предфронтален кортекс – ангажиран в проследяване на вътрешното състояние на себе си и на другите;
 • Главната темпорална бразда – важна за анализиране на движенията и действията на хората, 
 • Темпоралните полюси – ангажирани в обработване на емоциите.
Доказателства от мозъчни изследвания (2)
The human brain


Сканиране на мозъка на много способни хора със синдрома на Аспергер в момент на ментализиране показват, че трите мозъчни области, ангажирани в този процес, са по-малко активни (Happé et al, 2006).


Има доказателства и от анатомични проучвания на аномалии, при които се развиват връзки в мозъка при деца с аутизъм (Blakemore and Frith, 2005; Geake, 2009).

Изводи за образованието
Two teachers interacting with
         two children

Само защото при децата аутисти липсва вродената способност за "модел на съзнанието", не означава, че те не могат да се научат да ментализират чрез еднозначно обучение.


Въпреки това, те често пъти не са способни да генерализират наученото от една ситуация и да го приложат към друга, затова различните ситуации трябва да се преподават поотделно, а подразбиращото се за действия, лице израз, жестове и думи, което е очевидно за повечето хора, също трябва да бъде недвусмислено обяснено.

Пример от практиката

Помислете за дете с аутизъм от вашия клас и направете проследяване на това дете, като използвате информацията от този пакет.


Помислете за:

 • Характера на наблюдавания аутизъм и как е проявен;
 • Съпътстващи трудности;
 • Различните специалисти, които работят с детето и какво правят те, 
 • Различните терапии и интервенции, прилагани при това дете.

Помислете също за:

 • Силните страни на детето,
 • Пречките пред неговото усвояване и участие.

Какво се прави за отстраняването на тези пречки - във вашия клас и в училището като цяло? Посочете индивидуалните промени, както и по-общите, които благоприятстват конкретното дете, като и други деца.


Какво във вашата работа може да се подобри, за да се премахнат пречките за детето? Посочете едно нещо, което вие можете да промените.

Променете го и оценете въздейтвието върху включването и усвояването на избраното дете.

Научете повече (1)

Baron-Cohen, S., Leslie, A. M. and Frith, U. (1985) Does the Autistic Child have a Theory of Mind'?, Cognition, 21, 37-46


Baron-Cohen, S. (2001) Theory of Mind in Normal Development and Autism, Prisme, 34, 174-183


Blakemore, S. and Frith U. (2005), The Learning Brain: lessons for education, Blackwell Publishing


Brooks, T. (2010) Developing a Learning Environment which Supports Children with Profound Autistic Spectrum Disorder to Engage as Effective Learners (PhD thesis). Worcester: University of Worcester.


Frith, Uta (2003) Autism: Explaining the Enigma, 2nd Edition, Oxford, Blackwell.

Научете повече (2)

Geake, J. (2009) The Brain at School, Educational Neuroscience in the classroom, Open University Press.


Happe, F. (1994), Autism: an introduction to psychological theory, UCL Press


Happe et al (2006) Theory of Mind in the Brain, Evidence from a PET scan study of Asperger syndrome. Clinical Science & Neuropathology.


Mesibov, G., Shea, V. and Schopler, E. (2005) The TEACCH Approach to Autism Spectrum Disorders. New York: Springer Inc.


Sainsbury, C. (2000) Martian in the Playground: Understanding the Schoolchild with Asperger's Syndrome, Bristol UK: Lucky Duck Publishing.