Вашето ниво на обучение

Ние предварително сме избрали "Всички нива" за вас, но вие можете да промените нивото на обучение по всяко време, като изберете една от опциите на това меню. Промяната на вашето ниво на учене ще ви върне към началото на модула.

Затвори
Дискалкулия

Пресметнато е, че 3-6% от населението имат дискалкулия.


При децата с дискалкулия, числовата грамотност не може да се развие, независимо от отличното преподаване и богатите въздействия на околната среда.


Децата с дискалкулия срещат трудност да схванат дори и най-простата математическа задача в училище и в ежедневието.

Причини за дискалкулия

Изледванията сочат, че дискалкулията е вродено увреждане, причинено от ненормално функциониране на определн зона в мозъка. (Butterworth 1999)


Децата с дискалкулия понякога имат и дислексия, въпреки че не е известно защо тези две заболявания  се проявяват заедно.

Подходи за обучение

Образователните стратегии за деца с дискалкулия могат да бъдат подготвени от неврологични и психилогически изследвания върху обработването на числовата информация. Според тези изследване, следните стратегии може да са подходящи:

  • Търпеливо, бавно повтаряне на основни математически постановки, които често се приемат за даденост, 
  • Преподаване на математически принципи.
Пример от практиката

Помислете за дете с дискалкулия от вашия клас и направете проследяване на това дете, като използвате информацията от този пакет.


Помислете за:

  • Характера на наблюдаваната дискалкулия и как тя е проявена;
  • Свързаните с това затруднения;
  • Различните специалисти, които работят с детето и какво правят те;
  • Различните терапии и обучения, прилагани при това дете.

Помислете също за:

  • Силните страни на детето, 
  • Пречките пред неговото усвояване и участие.

Какво се прави за отстраняването на тези пречки - във вашия клас и в училището като цяло? Посочете индивидуалните промени, както и по-общите, които благоприятстват конкретното дете, като и други деца.


Какво във вашата работа може да се подобри, за да се премахнат пречките за детето? Посочете едно нещо, което вие можете да промените.


Променете го и оценете въздейтвието върху включването и усвояването на избраното дете.

Научете повече

Blakemore, S. and Frith, U. (2005), The Learning Brain: lessons for education, Blackwell Publishing


Butterworth, B. (1999) The Mathematical Brain, London, Macmillan


Emerson, J., Babtie, P. and Butterworth, B. (2010) The Dyscalculia Assessment, Continuum Publishing Corporation


Dehaene, S. (1998) The Number Sense: How the Mind Creates Mathematics, London, Penguin.


Nunes, T. & Bryant, P. (1997) Learning and Teaching Mathematics: An International Perspective, Hove: Psychology Press.


Gelman, Rochel and Gallistel (1978) The Child's Understanding of Number, Cambridge MA, Harvard Press.