Вашето ниво на обучение

Ние предварително сме избрали "Всички нива" за вас, но вие можете да промените нивото на обучение по всяко време, като изберете една от опциите на това меню. Промяната на вашето ниво на учене ще ви върне към началото на модула.

Затвори
Възрастови изменения:
ранните години
Newborn holding mother's
         finger.
 • Веднага след раждането на бебето, връзките в мозъка му започват да растат и да се променят.
 • През първата година броят на тези връзки нараства стремително.
 • Мозъкът се нуждае от определен вид стимулиране в определени моменти по време на развитието му, за да могат двигателната и сензоранта му система да се развият нормално.
Възрастови изменения:             по-големи деца
The frontal cortex of the human
         brain.

Неврологията посочва, че някои части от мозъка, например, предфронталния кортекс, който отговаря за планиране на действията, избор и задържане на отговори, контролиране на емоциите, вземане на решения, продължава да се развива и след двадесетата година. Това насочва към изводи за видовете познавателни функции, които учителите основателно могат да очакват от децата в различните възрасти.

Невропластичност
Girl looking at herself in a mirror.

Генетичните характеристики на нашия мозък само отчасти предопределят какво знаем и как се държим. Много повече зависи от факторите на средата, включително и най-вече, обучението, което получаваме.


Мозъкът е изключително приспособим. Понякога това се нарича "невропластичност".


Невропластичността позволява на мозъка постоянно да взема под внимание заобикалящата среда. Също така позволява на мозъка да съхранява резултатите от усвояването под формата на спомени.


Пластичността на мозъка зависи от това колко го използваме.