Вашето ниво на обучение

Ние предварително сме избрали "Всички нива" за вас, но вие можете да промените нивото на обучение по всяко време, като изберете една от опциите на това меню. Промяната на вашето ниво на учене ще ви върне към началото на модула.

Затвори
Потенциалът на неврологията
Girl reading off cards.

Неврологията има потенциала да ни помогне да разберем как генетичната предразположеност на мозъка (природата) може да се надстрои чрез образование и възпитание (подхранване).Важните констатации включват:

 • Начинът, по който мозъкът се променя и как това, което правим, променя мозъка, 
 • Мощта на образованието за усилване на познавателната способност.
Неврологията и обучителните трудности
Disabled boy and teacher try to
         name an object.


Последните изследвания в неврологията са съсредоточени и върху откриването на мозъчната основа при обучителните трудности, кето може да доведе до резултати в:

 • Идентифициране и диагноза;
 • Проектиране на въздействия, с помощта на които да се преодолеят или заобиколят обучителните трудности, 
 • По-голяма ефективност в обучението
Генетика

Разширяването на генетичните изследвания през последните няколко десетилетия разкри важността на гените за създаването на идивидуалните различия. Възможно е гените да играят важна роля в обучителените трудности и изводите от генетичните изследвания да добият нарастваща важност в бъдеще. Обощаването на съвременните генетични изследвания не е в обхвата на този модул. Правят се препратки към генетиката и наследствеността, когато имат връзка с обсъждането на конкретно неврологично заболяване.

Когнитивна психология
Teacher taking notes.


Резултатите на когнитивната психология са имали и имат огромно въздействие върху образованието. Въпреки че този модул се концентрира върху неврологията, се правят препратки и към когнитивната психология, когато имат отношение към обсъжданото неврологично заболяване.

Научете повече

Blakemore, S. and Frith, U. (2005), The Learning Brain: lessons for education, Blackwell Publishing