Вашето ниво на обучение

Ние предварително сме избрали "Всички нива" за вас, но вие можете да промените нивото на обучение по всяко време, като изберете една от опциите на това меню. Промяната на вашето ниво на учене ще ви върне към началото на модула.

Затвори
Невролозите
Neurons

Невролозите изучават нервните клетки, невронните мрежи и системи на мозъка. От тези проучвания те разбират как се развива нервната система и функционира нормално и какво не е наред при неврологичните заболявания.

Взаимовръзката между неврология и образование (1)


Благодарение на развитието на образните и други технологии, невролозите могат да погледнат вътре в мозъка и да получат нови знания за неговия строеж и функции. Някои от изследванията вече дават отговори в помощ на решенията и действията на обучаващи, които работят с ученици със специални потребности.Соуса, 2007

Взаимовръзката между неврология и образование (2)

Неврологията започна да хвърля светлина върху умствените процеси, свързани с усвояването и води до нови прозрения, които имат потенциала да помогнат на училищните колективи и другите специалисти в образованието да разберат преподаването и усвояването по нов начин.

Взаимовръзката между неврология и образование (3)

Образованието цели да подпомогне ученето, а неврологията се занимава с разбирането на механизмите на усвояването. Единственото логично нещо е едната наука да прехвърли информация към другата.                                                                 
Проф. Юта Фрит, 2011

От гледна точка на образованието (1)
Two teachers discussing


До скоро невролозите и училищните специалисти нямаха много обмен на информация, но невролозите получават нови знания по въпроса за детското усвояване, а учителите се интересуват от подобряване на уменията за учене.

От гледна точка на образованието (2)

В този клип Проф. Аманда Кърби, Професор по Нарушения в развитието при образованието и Здравен директор на Център Дискавъри, базиран в Уелския университет, разказва за ползата от съвместната работа на невролози и учители.

 • Poster Image
От гледна точка на неврологията

Сега чуйте този клип, в който Франческа Хапе, Професор по когнитивна неврология в Института по психиатрия, обяснява как неврологията може да даде информация на образованието.

 • Poster Image
Преглед

Гледайте видеоклипа, които показва извадки от речта на предишния ръководител на Националната асоциация на училищните директори, д-р Рона Тут, в която тя говори колко е важно специалистите в образованието да черпят от най-новите изследвания в неврологията, за да подобрят резултатите при децата със специални образователни потребности.

 • Poster Image
В крак с новото
Pupil doing a puzzle

Открийте как можете да бъдете в крак с новите достижения в неврологията, които биха могли да имат връзка с работата ви.


Един от начините е да присъедините към сдружение, като например nasen.


Можете да се допитвате и до специалистите, които идват в училището ви, например лекари и психолози.

CLDD Research Project
Centre for Educational Neuroscience
Cambridge Neuroscience
Обучителни трудности
Teacher with a girl looking in
         each other's eyes

В обучителните трудности и способности има голямо вариране.


Някои деца:


 • С усилие усвояват във сички сфери на обучението, докато други;
 • Имат конкретни затруднения, например езиковата култура, смятането или самоконтрола.
Възможностите на неврологията
Boy playing with a toy car

Сегашната работа в неврологията е насочена към откриване на неврологичната база на обучителните трудности, което може да има последици за:

 • Иденитифицирането и диагнозата, 
 • Проектиране на намеса, с чиято помощ да се преодолеят или заобиколят обучителните трудности.

Дори и при тежки или дълбоки обучителни трудности, подобреното разбиране на когнитивните и неврологични аспекти на болестта може да помогне за повишаване на ефективността на образованието.

Изводи за образованието
Two pupils

Откриването на неврологичната основа на обучителните трудности не означава медицински подход към обучението, където идентифицираните нарушения се "ремонтират" от екип от специалисти. По-скоро неврологията може да помогне на образователните специалисти да определят специфичните пречки пред усвояването за конкретното дете и да намерят алтернативни подходи.Всички училища и деца са различни. Учителите работят съвместно, за да разтълкуват съветите на медиците и психолозите и да открият кое работи най-добре за децата в техните класове.

Отстраняване на пречките пред участието и усвояването
Group discussion


В училищата тези пречки могат да бъдат отстранявани на няколко нива:

 • Политика и административни процедури;
 • Отношение и очаквания;
 • Подходи на преподаване и други училищни процедури;
 • Пречки в окръжаващата среда.
Отстраняване на пречките

Помислете за децата във вашия клас, които са диагностицирани с неврологично заболяване.


Какво се прави - в клас и в училище - за премахването на пречките пред усвояването и участието? Посочете персонализираните промени, както и по-общите.


Какво във вашата собствена работа може да се подобри с цел отстраняване на пречките за едно от децата? Посочете едно нещо, което можете да промените.

Променете го и преценете колко е повлияло на участието и/или усвояването на това дете.


Докато работите по този модул, ще можете да обмислите начини за премахване на пречките за участието и/или усвояването при децата с различни нарушения.

Научете повече

Sousa, D. (2007) How the Special Needs Brain Learns', Crown Press/Sage, CA, USA