Вашето ниво на обучение

Ние предварително сме избрали "Всички нива" за вас, но вие можете да промените нивото на обучение по всяко време, като изберете една от опциите на това меню. Промяната на вашето ниво на учене ще ви върне към началото на модула.

Затвори
Неврологични заболявания
The human brain


Неврологичните заболявания се причиняват от нетипично развитие на главния мозък, гръбначния мозък или нервната система.


Заболяванията на мозъка могат да се причинят или от нараняване, или от фини генетични грешки, които засягат развитието на мозъка.


Неврологичните заболявания могат да имат далечни последици за когнитивното развитие. Те могат да бъдат леки или тежки и обикновено са цял живот.

Често срещани неврологични заболявания

Те включват:

 • Синдром на Аспергер
 • Разстройства в спектъра на аутизма
 • Разстройство на вниманието и хиперактивност (ADHD)
 • Церебрална парализа
 • Дислексия
 • Дискалкулия
 • Диспраксия или нарушение на координацията(DCD)
 • Епилепсия
 • Фетален алкохолен синдром (FAS)
 • Синдром на Турет.

Тези, както и неврологичните заболявания, причинени от преждевременно раждане и незаконни медкаменти, се разглеждат в по-големи подробности в настоящия модул.

Свързани заболявания
Teacher showing pupils a book

Някои заболявания често се проявяват заедно. Например, РДВХ и диспраксия са заболявания, за които се вижда, че е по-вероятно да се проявят заедно с други заболявания, отколкото сами.

Диагностициране на нарушения в развитието


За сега няма биологични маркери за повечето от нарушенията в развитието, така че диагностицирането се прави посредством наблюдение и анализ на поведението. Инструментите за оценка, използвани от учлищните психолози и други, непрекъснато се подобряват. По отношения на някои нарушения, се води спор и учените и психолозите твърдят, че някои от нарушенията са етикети, които нашата култура използва, за да обясни нормални индивидуални особености в поведението.

Помислете за децата във вашето училище, разговаряйте с учител от помощно училище или с училищния координатор за специални образователни нужди.


Какъв процент от децата са диагностицирани с разпространено неврологично заболяване? Колко от тях имат повече от една диагноза?

Джейд

Чуйте Али, майката на Джейд, който има фетален алкохолен синдром , да разказва за множеството диагнози, които Джейд има.


Повече за феталения  алкохолен синдром и Джейд ще научите по-нататък в модула.

 • Poster
         Image