Вашето ниво на обучение

Ние предварително сме избрали "Всички нива" за вас, но вие можете да промените нивото на обучение по всяко време, като изберете една от опциите на това меню. Промяната на вашето ниво на учене ще ви върне към началото на модула.

Затвори
Нервна система (1)
The human nervous system

Неврологията е наука за нервната система.


Нервната система е съставена от две основни части:

  • Централна нервна система - съставена от главния мозък и гръбначния мозък, и
  • Периферна нервна система - нервите, инвервиращи врата и раменете, торса, краката, скелетните мускули и вътрешните органи.
Нервна система (2)
The human brain

Нервната система контролира телесните функции като:

  • Дишане
  • Движение
  • Зрение, и
  • Слух.

Мрежи от нервни клетки (наречени неврони) преминават през цялото тяло. Невроните комуникират помежду си чрез освобождаване през синапсите на химически вещества, наречени невротрансмитери. Синапсите са малките отстояния между невроните.

Главен мозък: биология и функции
The human brain

Главният мозък е разделен на четири дяла:

  • темпорален дял
  • фронтален дял
  • теменен дял
  • тилен дял
Темпорален дял
Temporal lobe

Темпоралният дял е местоположението на първичния слухов кортекс, който е отговорен за интерпретирането на звуковете и речта. Хипокампусът, свързан с формирането на спомени, също е разположен в темпоралния дял.

Фронтален дял
Frontal lobe

Фронталният дял е свързан с мисленето, двигателните умения, висшата познавателна способност и експресивната реч. Отзад на фронталния дял, близо до централната бразда, е разположен двигателният кортекс. Тази зона от мозъка получава информация от различните му дялове и я използва, за да извършва движенията на тялото.

Теменен дял
Parietal lobe

Теменният дял отговаря за обработването на тактилно-сензорната информация, като натиск, допир и болка. Една област в мозъка, позната като соматосензорен кортекс, е разположена в този дял и е от особена важност за обработването на информацията от сетивата на тялото.


Тилен дял
Occipital lobe

Тилният дял е свързан с интерпретирането на визуалните стимули и информация. Първичният зрителен кортекс, който приема и интерпретира информацията от ретината на очите, се намира в този дял.

Малкият мозък
Cerebellum

Малкият мозък играе важна роля за контролиране на движенията и интегрирането на телесните усещания. Посредством невронни пътеки малкият мозък се свързва с двигателния кортекс, така че информацията се изпраща до мускулите и ги кара да извършват движение.