Вашето ниво на обучение

Ние предварително сме избрали "Всички нива" за вас, но вие можете да промените нивото на обучение по всяко време, като изберете една от опциите на това меню. Промяната на вашето ниво на учене ще ви върне към началото на модула.

Затвори
Диапазон на потребностите

Чуйте Джейн, директор на помощно училище, да разказва за своето училище. Обърнете по-специално внимание на диапазона на потребностите при учениците в училището, ръководено от нея. Много от тези деца страдат от неврологични заболявания. Изследванията в неврологията могат да помогнат на учителите да приспособят учебната програма така, че да позволява на отделните деца да усвояват в максимума на своите възможности.

 • Poster
         Image
Обучителни трудности
Teacher giving an explanation
         to a group of pupils.

В обучителните трудности и способности има голямо вариране.


Някои деца:

 • С усилие усвояват във всички сфери на обучението, докато други.
 • Имат конкретни затруднения, например, езиковата култура, смятането или самоконтрола.
 • Учат с усилие, защото им е необходима адаптирана учебна програма спрямо техните нужди.
Изводите на неврологията
Three boys in class.

Сегашната работа в неврологията е насочена към откриване на неврологичната база на обучителните трудности, което може да има последици за:

 • Иденитифицирането и диагнозата, 
 • Проектиране на намеса, с чиято помощ да се преодолеят или заобиколят обучителните трудности.

Дори и при тежки или дълбоки обучителни трудности, подобреното разбиране на когнитивните и неврологични аспекти на болестта може да помогне за повишаване на ефективността на образованието.