Вашето ниво на обучение

Ние предварително сме избрали "Всички нива" за вас, но вие можете да промените нивото на обучение по всяко време, като изберете една от опциите на това меню. Промяната на вашето ниво на учене ще ви върне към началото на модула.

Затвори

Неврологични заболявания

The human brain.


Неврологичните заболявания се причиняват от нехарактерно развитие на главния мозък, гръбначния мозък или нервната система.


Заболяванията на главния мозък са резултат или на травма или на аномалия в мозъка.

Разпространени неврологични заболявания
Boy playing with toy car.


Тук се включват:

  • Аутизъм
  • Някои поведенчески затруднения, като разстройство с  дефицит на вниманието и хиперактивност

  • Церебрлана парализа
  • Дислексия, 
  • Епилепсия.Деца с такива затруднения се откриват както в общообразователните, така и в помощните училища.


Нива Б, В и Г на този модул разглеждат някои от тях по-подробно.
Повече от едно заболяване
Teacher oversees two pupils studying.


Често пъти едно дете се диагностицира с повече от едно заболяване. Следователно, всяко дете е различно и нуждите му могат да са комплексни.

Диагностициране на нарушения в развитието

Teacher leads a group discussion.

Засега няма медицински тестове за повечето подобни нарушения и затова диагностицирането става с наблюдение и анализ на поведението на детето. Най-добре за децата е когато учители, родители и специалисти заедно разработват индивидуален подход за удовлетворяване на нуждите им.