Вашето ниво на обучение

Ние предварително сме избрали "Всички нива" за вас, но вие можете да промените нивото на обучение по всяко време, като изберете една от опциите на това меню. Промяната на вашето ниво на учене ще ви върне към началото на модула.

Затвори
Добро орално здраве

Доброто орално здраве е съществено важно за речта, общуването, наслаждаването на храната, доброто хранене, социалната интеграция и може да подобри самочувствието и достойнството. То може да доведе до намаляване или елиминиране на зъбни болести, които могат да доведат до болка, дискомфорт или неудобство от зъбите или устата, което обикновено е предотвратимо.

Bellis, 2008

Орална грижа
A boy with a walking frame laughing

Хората с обучителни увреждания имат същите права както всички други членове на обществото.


Зъболекарските услуги трябва да са предоставени по начин, който:

 • Припознава, че те са индивиди;

 • Припознава правото им да участват в решения, които влияят на живота им;

 • Осигурява необходимата подкрепа за създаване на възможност за всекидневно живеене, включително достатъчна здравна грижа.

Оралното здраве и качествената грижа за орално здраве допринасят за цялостното здраве. Това трябва да бъде право, а не привилегия.

British Society for Disability and Oral Health (2001)

ДМОТ и орално здраве
A girl with PMLD and her teacher

Хората с ДМОТ (ДМОТ) имат повече проблеми с оралното си здраве от общата популация по много причини. Те могат да включват: отклонения в развитието на устата и лицето, различни медицински състояния, ефекти от лекарствата и последици от предизвикателното поведение. Лошата орална хигиена влошава допълнително тези присъщи проблеми.

PAMIS, 2011

Церебрална парализа и орално здраве
A boy with a small tambourine

Scope (2010) идентифицира възможни проблеми в оралната грижа за хора с церебрална парализа, причинени от:

 • Неспособността да си почистят зъбите.

 • Необходимостта да ядат мека храна.

 • Трудности в дъвченето и преглъщането.

 • Неспособността да съобщят усещанията в устата си.

 • Страх от прегледи на устата.

 • Поведенчески проблеми, причинени от неспособността да съобщят зъбобол или други усещания.

Намаляване на тревожността относно зъболекарските прегледи

Националният дентален институт (2009) препоръчва следните стратегии за намаляване на тревожността относно зъболекарските прегледи:

 • Осведомете целия зъболекарски екип (например сестри, рецепционист и др.) относно нуждите на детето или младежа.

 • Организирайте предварителна среща, за да запознаете детето или младежа с обстановката.

 • Яснота относно комуникационните потребности на детето или младежа, стиловете на взаимодействие и трудностите.

 • Присъствие на познати хора и любимите вещи на детето или младежа по време на прегледа.

 • Кратки прегледи и лечения.

 • Осигуряване само на такъв тип лечение, което детето или младежът може да понесе.

 • Хвалене и подкрепа на доброто поведение.

 • Опитайте се да приключите с нещо хубаво всеки преглед.

 • Използвайте средства за обездвижване, само когато е абсолютно необходимо, за да предпазите пациента и персонала.

Научете повече

Националният дентален институт публикува поредица от листовки със свободно разпространение за зъболекари, включително:

 • Продължаващо обучение: практическа зъболекарска грижа за хора с разстройства на развитието;

 • Практическа орална грижа за хора с аутизъм;

 • Практическа орална грижа за хора с церебрална парализа;

 • Практическа орална грижа за хора със синдром на Даун;

 • Практическа орална грижа за хора с интелектуални увреждания;

 • Прехвърляне от инвалидни колички – наръчник на здравния специалист;

 • Дентална грижа всеки ден: наръчник за грижещия се.

Научете повече