Вашето ниво на обучение

Ние предварително сме избрали "Всички нива" за вас, но вие можете да промените нивото на обучение по всяко време, като изберете една от опциите на това меню. Промяната на вашето ниво на учене ще ви върне към началото на модула.

Затвори
Комплексно умение
A teacher helps to feed a boy

Яденето и пиенето са много комплексни и мултисистемни умения, включващи анатомична стабилност, невро-мускулен контрол и координация, сетивно възприятие, стомашно-чревна функция, кардио-респираторна подкрепа и интеграция от автономната нервна система.


Royal College of Speech and Language Therapists, 2006>

Да помагаш на някой с трудности в храненето да яде може да бъде сложно и стресиращо и е съществено важно на персонала да бъде дадена достатъчна подкрепа от колегите, когато това представлява предизвикателство.

The Scottish Government / APS Scotland, 2011

Интервенции

Интервенциите целят:

 • Безопасно увеличаване до максимума на потенциала за ядене и пиене на детето, използвайки подходящи стратегии, които насърчават безопасен и достатъчен хранителен прием в среда, която подкрепя и поощрява добруването на детето/младежа.

 • Подкрепянето на детето и значимите други в това да изберат от различни опции и стратегии за хранене, когато храненето през устата не е възможно.

 • Подкрепяне на родители/значими други в процеса на това да направят времето за хранене приятно.

 • Идентифициране и управление на рисковете за детето като резултат от дисфагия.

Royal College of Speech and Language Therapists, 2006

Проблеми с храненето

Дисфагията... включва трудности с позиционирането на храната в устата и движенията на устата, включително смучене, дъвчене и преглъщане.


Royal College of Speech and Language
Therapists, 2006

Децата и младежите с дисфагия (или „разстройство на преглъщането”) са много уязвими към неподходящи видове храни и напитки, както и към предлагането им по неподходящ начин.

Други проблеми относно яденето са:

 • Анатомични проблеми, които причиняват трудности или дискомфорт при ядене.

 • Стомашно-езофагиален рефлукс.

 • Странични ефекти от лекарствата.

 • Сетивни трудности и чувствителности.

Royal College of Speech and Language Therapists, 2006

Управление на трудностите при ядене

Неподходящото управление на трудностите при ядене може да доведе до нужда от интервенции като продължително алтернативно или допълнително захранване, лекарства или физиотерапия.


Royal College of Speech and Language
Therapists, 2006

Ако трудностите при ядене не се управляват както трябва, децата и младежите имат повишен риск от:

 • Вдишване на храна или напитка;

 • Респираторна инфекция;

 • Задавяне;

 • Лошо хранене и загуба на тегло;

 • Лошо здраве;

 • Болничен прием заради респираторна болест (например пневмония);

 • Тревожност и стрес в семейството;

 • Влошено качество на живот.

Наблюдение и развиване на умения за хранене

Да се отдели време и усилие,за да се помогнеш на човек да развие тези умения понякога може да се отрази и по други начини, като например: развитие на езика, по-голямо осъзнаване на позицията и движенията, и координацията око-ръка.

Scope, 2010

 

 • Poster
         Image

Някои от проблемите, свързани с храненето, са покрити в този аудио клип на групово обсъждане.

Обучителни нужди
A teacher holds a boy’s feeding
         tube

Нуждите от развитие на персонала относно храната могат да са широки и да включват:

 • Добри практики при подкрепата на ученици с потребности около яденето, пиенето и преглъщането (ЯПП) (ЯПП).
 • Селективно хранене.

 • Практическо съзнание за храните.

 • Хигиена и безопасност на храните.

 • Хранене и диети, включително признаци и последствия на лошо хранене, както и деца с наднормено тегло.

 • Презентация на храната.

 • Трудности при ядене, пиене и преглъщане и тяхното въздействие върху храненето и безопасността.

 • Практическа сесия върху приготвянето на храна и модификации на текстурата.

 • Не-устно хранене.

 • Системи за общуване, за да бъдат подкрепени по-ефективно децата и младежите.

 

The Scottish Government/APS Group Scotland, 2011

 

Полезни умения за подкрепа
A carer helps to feed a girl

Хората, които подкрепят деца и младежи с техните потребности от ЯПП (ЯПП) могат да научат полезни умения с подкрепата на училищната сестра:

 • Да идентифицират хората с дисфагия;

 • Да идентифицират промени при индивидите, за които се грижат;

 • Да знаят кога да отправят направление към логопед. 

Royal College of Speech and Language Therapists, 2006

Научете повече
book

Scope осигуряват различни листовки с факти и публикации относно трудности с ЯПП (EDS) включително:

Хранене и време за хранене: Наръчник за проблемите с яденето за хора с церебрална парализа и тези, които се грижат за тях

Разговори за храна: Практически съвети как да включим децата с трудности при хранене
Отделянето на слюнка и церебралната парализа