Вашето ниво на обучение

Ние предварително сме избрали "Всички нива" за вас, но вие можете да промените нивото на обучение по всяко време, като изберете една от опциите на това меню. Промяната на вашето ниво на учене ще ви върне към началото на модула.

Затвори
Грижа за стойката

Хората, за които е трудно да се движат – например тези с множествени увреждания – са в най-голям риск от развиване на изкривявания на формата на тялото. Това се получава, тъй като те често седят и лежат в ограничени положения. Ако разберем защо определени пози изкривяват тялото, можем да ги коригираме. Грижата за стойката е свързана с употреба на правилното оборудване и техники за позициониране, за да се помогне на защитата и възстановяването на формата на тялото.
Postural Care Action Group, 2011

Терапевтичните умения лежат в разпознаването и коригирането на привидно невинни отклонения от симетрията, преди да се получи увреждане на скелетните мускули.


Goldsmith and Goldsmith, 2007

Обслужване по грижа за стойката
A boy in a walking frame

Грижата за стойката е свързана със защитата на формата на тялото. Неуспехът да се защити формата на тялото може да има сериозни последствия за здравето на човека и качеството на живот. Може да причини дори и преждевременна смърт.

Postural Care Action Group, 2011

Развиването на услуги за грижа за стойката ще търси да позволи на индивидите да се наслаждават на живота, като в същото време им осигурява подкрепени симетрични стойки при седене и лежане, като стоенето се включи при нужда, в рамките на по-голямата част от денонощието, за да се защити структурата на тялото.
Goldsmith and Goldsmith, 2007

Индивидуална грижа за стойката

Грижата за стойката на индивида може да включва някои от следните:

 • Система за сядане за функционално седене.

 • Оборудване за дренаж в страничен лег и страничен лег.

 • Моделирани седалки за инвалидни колички.

 • Облекчаване на натиска (например възглавници от пяна, гел и въздушни).

 • Стоящи рамки.

 • Ремъци, обувки, шини за правилна стойка.

 • Системи за сън.

 • Хидротерапия.

 • Устройства за подвижност.

(Този списък се базира на: Canterbury Christ Church University, 2009 and Goldsmith and Goldsmith, 2007)

Важно е оборудването да се използва и поддържа с внимание към здравето и безопасността, контрола на заразите и ръчното опериране.

Ключови въпроси относно грижата за стойката
A boy in a walking frameОтбележете си ключовите въпроси, засягащи грижата за стойката. Като имате предвид дете или младеж със СОТ/ДМОТ/КОТУ (СОТ/ДМОТ/КОТУ) когото познавате, направете бележки върху това как всеки от ключовите въпроси, които сте изброили, бива адресиран. Направете последващи действия при нужда.

Стоящи рамки
A boy in a standing frame

Някои от предимствата от носенето на тежестта в стояща рамка са:

 • Стимулира усещанията в краката и стъпалата.

 • Помага за предотвратяване на остеопороза.

 • Добра е за дишане, кръвообращение, функция на пикочния мехур и червата.

 • Разтяга мускулите на краката.

 • Позиционира детето или младежа на същата височина, както и другите.

 • Позволява фин двигателен контрол.

 • Дава максимална възможност за изправено положение при прехвърлянето от едно оборудване към друго.

Findlay, 2007
Системи за сън
A girl being lifted from a bed

Професионалистите, с които съм се срещала, са много наясно с нуждата от добро позициониране и добра грижа за стойката, но родителите не са. И мисля, че професионалистите се страхуват да кажат на родителите какво може да бъде бъдещето на децата им… Но това може да е много вредно за детето… Най-важното е, че не разбирах важността на употреба на система за сън, както и последиците от неизползването й.

От видеото 'Историята на Мили'

Няма нито едно дете в цялата област на регионалните детски служби в Уейкфилд за комплексни потребности, което да има изместена бедрена става, и това е феноменално.

От видеото „Историята на Уейкфилд“

Postural Care
Action Group, 2011b

Обучение
A boy being lifted into a standing frame

Формалното структурирано обучение – общо и индивидуално – за персонала и семействата е важно при управлението на стойката. Успехът на управлението на стойката може да бъде компрометиран, ако твърде много се прави твърде набързо.


Потребностите при позиционирането може да варират с присъствието на различни усложнения (например трудности с дишането, епилепсия, киселини и т.н.)

Позициониране на тялото
A boy in a standing frame


В училище позиционирането на тялото може да повлияе на способността на деца и младежи да общуват, да се социализират, да очакват, да участват и следователно – да се учат.


Прочетете долния случай, който описва как промените в позиционирането на тялото са подобрили качеството на живот на четиригодишно дете.


Разглеждане на случай – управление на стойкатаНаучете повече
Open book


Findlay, A. (2007) An approach to treating and managing severe physical disability. In: J. Rennie (ed.) Learning Disability: Physical therapy, treatment and management – a collaborative approach (2nd edn). Chichester: John Wiley.

Goldsmith, J. and Goldsmith, L. (2007) Postural care. In: J. Rennie (ed.) Learning Disability: Physical therapy, treatment and management – a collaborative approach (2nd edn.). Chichester: John Wiley.

Find out more
Open book
Postural Care Action Group (2011a) Postural Care: Protecting and restoring body shape. London: Mencap.