Вашето ниво на обучение

Ние предварително сме избрали "Всички нива" за вас, но вие можете да промените нивото на обучение по всяко време, като изберете една от опциите на това меню. Промяната на вашето ниво на учене ще ви върне към началото на модула.

Затвори
Грижа и учебният план

Ние искаме… един подходящ процес на планиране, който да гарантира, че нуждите при здравето и грижата на индивида ще бъдат посрещнати и че фокусът трябва да бъде върху подкрепа на детето да увеличи максимално уменията си за учене и общуване. Потребностите от учене и общуване на децата и младежите с ДМОТ понякога могат да бъдат пренебрегнати, като фокусът е само върху здравните нужди и нуждите от грижа. Това не трябва да се случва.

ДМОТ Network, 2011

 

За учениците с високи нужди от лична и/или медицинска грижа има продължително напрежение между осигуряването на грижи заедно с достъп до широк и балансиран учебен план. Това винаги ще трябва да бъде решавано на индивидуално ниво, но добрата практика в специалните училища е да се интегрира възможно най-много лична грижа в дейностите от учебния план чрез внимателно планиране, така че да има максимално много време за учене.

 

Много училища адресират това чрез приоритета, отдаден на учебната програма за физическо, социално и здравно обучение (ФСЗО).

Интегриране на грижата и учебната програма

За хората с ДМОТ (ДМОТ), обучението е най-добро, когато всеки момент и всяка ситуация се разглеждат като възможност за обучение. Може да се оспори например, че необходимости като тоалет директно вредят на способността на училището да образова, защото ефективното, безопасно и грижовно извършване на тоалета отнема толкова голяма част от училищния ден. Но точно това са областите на учене, които ни предизвикват да използваме времето за учене ефективно…

Routes for Learning, 2006

 

Задача на класния ръководител, работещ с ученици със СОТ/ДМОТ/КОТУ (СОТ/ДМОТ/КОТУ) е да планира ефективна индивидуална програма за всяко дете в класа си, която включва физическа грижа, терапевтични интервенции и академично учене, за да адресира идентифицираните приоритети в координирана и ангажираща всекидневна програма. Предизвикателството е невероятно!

 

Напредъкът по физическо, социално и здравно обучение (ФСЗО) има много висок приоритет в повечето образователни условия за деца със СОТ/ДМОТ/КОТУ (СОТ/ДМОТ/КОТУ).

Напредък
A boy and his teacher in class

Всяка оценка за напредъка трябва да припознае и оцени ученето на всички деца и младежи със СОТ/ДМОТ/КОТУ(СОТ/ДМОТ/КОТУ). Разновидностите на р-скалите с малки стъпки са до голяма степен основани на линейния напредък. Те често не са достатъчно чувствителни, за да покажат напредъка при децата и младежите с ДМОТ (ДМОТ), за които напредъкът може да е много бавен и нелинеен. 

Други ресурси за оценка (например Routes for Learning, 2006; Quest for Learning, 2011) се фокусират върху деца и младежи със СОТ/ДМОТ/КОТУ(СОТ/ДМОТ/КОТУ) и техните способности. Те позволяват измерването на почти неуловимите стъпки в тяхното развитие и напредък.

 

(Crane, 2010)

Обучителни цели

Могат да бъдат зададени обучителни цели по физическо, социално и здравно обучение(ФСЗО), които са релевантни на различни области от личната грижа. Например по време на дейности за лична грижа децата и младежите със СОТ/ДМОТ/КОТУ(СОТ/ДМОТ/КОТУ) могат да:

 • Научат повече относно ценността на телата си;

 • Развият умения за лична беопасност;

 • Подобрят самочувствието си;

 • Увеличат независимостта си.

(Lenehan et al, 2004)

(ФСЗО) ФСЗО и обучението по сексуалност и взаимоотношения (ОСВ) (ОСВ) предлагат възможности за изследване на ключови области по отношение на безопасността, включително:

 • Чувства и емоции;

 • Доверие;

 • Самочувствие;

 • Асертивност/взимане на решения(например способност да кажеш „Не“);

 • Разбиране за лично пространство;

 • Практически начини за осигуряване на безопасност.

Здравни състояния и учене
Testing a boy's visual tracking

 

Съществено важно е да се знае възможно най-много за зрението, слуха и другите сетива на човека, за да се развие най-ефективният начин за подход към учебните и комуникационните му.
Mencap, 2010

Как медицинските и здравните режими и преживявания на едно дете или младеж ще повлияят на обучителните му преживявания или издръжливост (например сетивна хипер- или хипочувствителност, хиперактивност, нужда от сън)? Потърсете съвети относно състоянията и възможните странични ефекти от лекарствата, както и как да вземете това предвид, когато изграждате учебната програма на детето.

Политиката на вашето училище
a teacher

Прочетете политиката на вашето училище относно ФСЗО (ОСВ/ОСВГ).

 

Помислете за дете или младеж със СОТ/ДМОТ/КОТУ (СОТ/ДМОТ/КОТУ) който познавате. Разберете какъв е подходът към следните неща в учебната им програма (ОСВ/ОСВГ) :

 • Хранене и пиене (включително устна хигиена);

 • Обличане/събличане (включително избор на дрехи);

 • Тоалет и обучение, менструация (включително континенция и използване на хигиенни превръзки);

 • Лична хигиена (включително миене, бръснене и други);

 • Ресане на косата и слагане на грим;

 • Справяне с телесните течности;

 • Лекарства медицински процедури и задачи по физическо здраве.

Научете повече
opened book

Crane, M. (2010) Greenfields School Curriculum Document for pupils and students with Profound and Multiple Learning Difficulties (PMLD) (Adapted from Bridge School PMLD Curriculum).

 

Lenehan, C., Morrison, J. and Stanley, J. (2004) The Dignity of Risk: A practical handbook for professionals working with disabled children and their families. London: Council for Disabled Children/Shared Care.