Вашето ниво на обучение

Ние предварително сме избрали "Всички нива" за вас, но вие можете да промените нивото на обучение по всяко време, като изберете една от опциите на това меню. Промяната на вашето ниво на учене ще ви върне към началото на модула.

Затвори
Важността на връзките
A boy sitting in the passenger
         seat in a school bus

Всяко човешко същество извлича ползи от усещането за близост и взаимна подкрепа, което идва с това да имаш мрежа от връзки, развити чрез училището, работата, хобитата и дейностите в общността.


Опитът с разнообразие от връзки ни помага да развием социалните умения, увереността и самочувствието, които са основата за способността ни да създаваме, поддържаме и прекратяваме личните си връзки и да изразим своята сексуалност.


Highland Learning Difficulties and Relationships Group, 2007

Насоки относно пубертета

Пубертетът може да бъде труден период за всички младежи, но за тези със СОТ/ДМОТ/КОТУ (СОТ/ДМОТ/КОТУ)той поставя особени предизвикателства. За тях е трудно да разберат промените, които се случват с телата  и чувствата им. Това трябва да бъде взето предвид с необходимата чувствителност и уважение в рамките на училищната среда и по отношение на каквито и да било културни въпроси.


Изслушайте този учител, който дава някои насоки относно подходите към пубертета.

 • Poster
         Image
Работа със семейството
A father with his son and daughter

Когато подрастващите с увреждания започнат да изпитват хормонални промени и сексуални чувства, родителите и професионалистите често са уплашени или даже обидени от проявяващото се поведение. Важно е за родителите да оценят подходящите модели на поведение и взаимодействие с децата им [без да ги инфантилизират].

Murphy and Young, 2005

Повечето специални училища вероятно имат стратегии за работа с родители и самите ученици в подготовката за практическите и емоционалните промени.

Основните принципи

Пубертет и сексуалност за децата с обучителни трудности – основните принципи:

 • Децата с обучителни трудности имат сексуална идентичност и нужда от равенство с връстниците си от масовата среда.

 • Сексуалното образование за деца с обучителни трудности не съществува на някои места, въпреки че те са по-уязвими за злоупотреба.

 • Сексуалното образование трябва да бъде представено по начин, който е подходящ за комуникативните потребности на детето с увреждания.

 • Всеки може да представи това образование, но училищните сестри и учители най-вече имат ключова роля в това да гарантират, че такова обучение ще се случи.

 • Сексуалното образование трябва да бъде постоянно подкрепяно от професионалистите, родителите или обгрижващият персонал.

Nursing Times, 2007

Адресиране на въпросите на пубертета
Key stage 3 curriculum folder


Много проблеми на пубертета могат да бъдат адресирани в рамките на учебната програма чрез физическа активност, рехабилитация и др., чрез такива специални дейности като развлечения или дни за здраве и физическа активност, както и чрез индивидуални обучителни програми.

 

Moxon (Sutcliffe, 2009) промотира „социо-сексуално образование” за децата и младежите с аутизъм, което е свързано „не само с биологичните особености на пола, но също и с подходящото поведение и социални умения”. Тя заявява:


„Сексът е нагон също както жаждата или глада... Ние трябва да преподадем на тези младежи стратегии за справяне със сексуалния им нагон, да ги научим на подходящото поведение, в правилното време и на правилното място... определено преди да станат на 14.”

Подкрепа за младите мъже и жени

Младите мъже със СОТ/ДМОТ/КОТУ(СОТ/ДМОТ/КОТУ) може да имат нужда от подкрепа с бръсненето. Някои от тях може да се занимават с мастурбация без задръжки, нещо, което може да ги направи много уязвими в по-широката общност. Училищата трябва да съгласуват ясни и последователни послания за тях за това къде и кога е приемлива мастурбацията.


Списание за пубертета (млади мъже)

 

Младите жени имат нужда от подкрепа за менструацията по внимателен начин, уважаващ личното пространство. Както с другите области, нивото на подкрепа и насоки вероятно е различно за всяка млада жена, но цялостната цел е да се работи към постигане на максимална независимост.


Списание за пубертета (млади жени)

 


Допълнителна подкрепа
A teenage boy with his teacher

От каква допълнителна подкрепа може да има нужда младеж с увреждания, за да се подготви да посрещне предизвикателствата на пубертета с увереност?


Сравнете идеите си с този примерен отговор.


Примерен отговор – допълнителна подкрепа за младежи през пубертета.

 


Политика и подкрепа

Релевантните документи по политики относно въпросите на пубертета може да включват:

 • Политика за интимна грижа;

 • Политика за контрол на заразите;

 • Политика за преместване и справяне;

 • Политика за закрила;

 • Политика за здраве и безопасност;

Ключовата професионална подкрепа по това време може да включва:

 • Училищна сестра;

 • Трудотерапевт;

 • Ерготерапевт.