Вашето ниво на обучение

Ние предварително сме избрали "Всички нива" за вас, но вие можете да промените нивото на обучение по всяко време, като изберете една от опциите на това меню. Промяната на вашето ниво на учене ще ви върне към началото на модула.

Затвори
Комплексни здравни потребности
A teacher holds a child's feeding
         tube

Важно е всяко дете или младеж със СОТ/ДМОТ/КОТУ (СОТ/ДМОТ/КОТУ) да може да постигне възможно най-доброто здравно състояние. Всички деца с комплексни здравни потребности трябва да имат педиатър, чиято специфична роля е да координира и управлява медицински нужди, препратки към специалисти и т.н. Ролята на училището е да гарантира добра комуникация с консултиращия педиатър, така че да има двустранен и редовен обмен на информация и споделен подход. Училищната сестра е ключова в това.


Комплексните здравни състояния могат да включват:

 • Комплексна епилепсия

 • Зависимост от технологията (например нужда от кислород, хранене с тръба или оборудване за прочистване на дробовете)

 • „Ограничаващи живота“ състояния

 • Крехко здраве, което води до увеличен риск от гръдни инфекции и стомашно-чревни състояния.

(Mencap, 2010)

Отговорности на главния учител
A teacher holds a child's feeding
         tube

За да бъдат закриляни децата и младежите, отговорностите на главния учител включват той да гарантира, че:

 • Подходящата медицинска информация относно детето или младежа бива споделена с персонала въз основа на „нужда от знание“.

 • Рутинните и условните протоколи за лекарствата са установени, като са придобити нужните съгласия.

 • Има подходящ персонал, който да изпълнява необходимите медицински/здравни задачи, както и тези за лична грижа.

 • Има подходящото оборудване за изпълнение на задачите.

 • Идентифициран е персоналът, който трябва да приложи лекарствата и медицинските процедури (виж ниво В за повече подробности).

 • Персоналът получава подходящо обучение.

Отговорности на персонала
A boy and his teacher with a cup

Отговорностите на персонала включват:

 • Ясна комуникация с родителите относно всекидневната грижа за деца с медицински нужди.

 • Запознатост със съдържанието на плана за здравни грижи на детето или младежа.

 • Познаване и увереност при изпълнението на медицинските протоколи за младежите под тяхна грижа (рутинни и условни).

 • Взимане предвид на медицинските изисквания за детето или младежа при всяка една дейност.

 • Въвеждане на протоколите и предприемане на всички разумни стъпки за избягване на нарушаване.

 • Ако нарушаването е неизбежно, познание какъв курс на действие да предприемат.

Проблеми с подвижността
A boy in a wheelchair arrives
         at school

Децата и младежите с проблеми с подвижността може да използват инвалидна количка и да са неспособни да контролират или променят ефективно позата си.


Те ще имат нужда от специализирано оборудване, което да подпомогне подвижността им, да подкрепи позата им и да защити и възстанови формата на тялото им, мускулния тонус и качеството на живот.


Жизненоважно е хората с физически нужди да имат достъп до физиотерапия, трудотерапия и хидротерапия и техните гледачи да получат обучение, което да им позволи да се справят с физическите им потребности уверено всекидневно.

(Mencap, 2010)

Идентифициране на признаци на дискомфорт
A boy and his teacher with a cup0

Децата и младежите със СОТ/ДМОТ/КОТУ(СОТ/ДМОТ/КОТУ) може да не могат да разбират или комуникират болка, свързана със състоянието им, или други често срещани проблеми (например зъбобол). Важно е да сте наясно с признаците на дискомфорт или неспокойство (например необясними промени в поведението).

Помислете за младеж с комплексни медицински нужди, когото познавате. Работете заедно с други, които го познават добре, за да направите каталог на физическите признаци на дискомфорт и как да им отговорите.

Релевантни видове политика


A feeding tube
 • Политика за интимна грижа;

 • Политика за контрол на заразите;

 • Политика за преместване и справяне;

 • Политика за закрила;

 • Политика за здраве и безопасност;

 • Прилагане на лекарства;

 • Политика за първа помощ.

Подкрепа за здравните професионалисти
A sign for a medical room
 • Училищна сестра;

 • Сестра по обдишване;

 • Трудотерапевт;

 • Екип за обучителни увреждания в общността;

 • Педиатър консултант;

 • Педиатрична служба за грижа.

Научете повече