Вашето ниво на обучение

Ние предварително сме избрали "Всички нива" за вас, но вие можете да промените нивото на обучение по всяко време, като изберете една от опциите на това меню. Промяната на вашето ниво на учене ще ви върне към началото на модула.

Затвори
Постигане на континенция


Toilet sign

Постигането на континенцията е значително развитийно постижение. Тоалетът и тоалетното обучение са изключително важни за качеството на живот и за известно време може да имат нужда да бъдат поставени като приоритет над времето, прекарано в академични занимания.


Някои деца и младежи със СОТ/ДМОТ/КОТУ(СОТ/ДМОТ/КОТУ) ще продължат да имат нужда от подкрепа при използването на тоалетната през цялото си време в училище. Други могат да дойдат в училището с двойна инконтиненция, но имат способността да получат тоалетно обучение и постепенно да постигнат независимост.

Видове политика и насоки
Toilet sign

Тоалетните рутини на индивида трябва да са уточнени в неговия план за здравна грижа. Тоалетът може да включва употребата на специфично оборудване, като например системи за повдигане и оправяне на легла/маси. Персоналът трябва да бъде обучен в тяхната употреба. Може да е необходим повече от един възрастен, за да се посрещнат изискванията по здраве и безопасност.


Друго професионално включване може да бъде от страна на училищната сестра, служба по континенция (която може да ръководи клиники в училището, които учителите да посещават) и физиотерапевта и/или трудотерапевта.

Организационните процедури, свързани с тоалета, трябва да са изложени в специфична политика за тоалет или в свързаните политики и насоки, например:

 • Интимна грижа;

 • Контрол на заразите;

 • Преместване и справяне (хора/предмети)

 • Закрила;

 • Здраве и безопасност.

Способността за общуване

… често [децата и младежите с обучителни трудности] са неспособни да съобщят устно нуждите и желанията си, като например кога имат нужда да посетят тоалетната, кога искат да бъдат преоблечени или кога им е неудобно определени части от тялото им да бъдат на показ пред други хора.

Има нужда от цялостен подход към грижата за континенцията, а не просто тя да се третира като временно дехуманизиращ аспект от грижата, ориентиран към задачата, тъй като „положителните преживявания“ в тази област могат да подобрят континенцията и цялостното качество на живот на ползващия услугите.


Debenham, 2011
Достойнство и инконтиненция
Specialised toilet and washbasin

Следните съображения са важни за хората, които получават грижи за инконтиненция, и трябва да бъдат взети предвид за децата и младежите със СОТ/ДМОТ/КОТУ (СОТ/ДМОТ/КОТУ)

 • Да се чувстват чисти.

 • Да бъдат обгрижвани в хигиенична среда.

 • Грижа, която е положена с желание, приятелско отношение и поверителност.

 • Грижа, която е навременна, ефективна, дискретна и предоставена със зачитане на личното пространство.

 • Съзнание на персонала и отклик към индивидуалните потребности.

 • Предоставяне на достатъчно време (тоест да не бъде припиран или „вместен“ човекът), но без да се стига до дискомфорт.

 • Нежно захващане, което помага на хората да се чувстват като хора, включително за тези с болезнени състояния.

(Billings et al, 2009)Ето допълнителна информация относно личното пространство и достойнството при континенцията.


Поддържане на здравето
A drink sign

Там, където не е постижима пълна континенция, здравите черва и пикочни мехури трябва да бъдат насърчавани по всяко време. Детето трябва да бъде под наблюдение, като се осигурят подходящи продукти за съдържане.


Royal College of Nursing, 2006

За децата и младежите без ограничения в приема на течности:

 • Децата трябва да бъдат насърчавани да пият напитки на основата на вода.
 • Децата трябва да бъдат обезкуражавани от това да пият повече от половин литър мляко като заместител на твърди храни.
 • Децата трябва да пият шест до осем чаши от по 250 мл на ден, три от които да са по времето за училище.

(Royal College of Nursing, 2006)

Здравни въпроси около инконтиненцията
Toilet sign


Децата с нелечими проблеми на пикочния мехур или червата имат нужда от достъп до специализирани педиатрични услуги за континенция. Тяхното семейство, учителите и гледачите изискват грижа и подкрепа.


Има много проблеми, които трябва да се избегнат и превъзмогнат:

 • Грижа за кожата, миризмата, инфекция на пикочните пътища, бъбречни увреждания.

 • Изключване от обучение и училищни екскурзии.

 • Зависимост от гледачите, които да дойдат в училището и да преоблекат детето, което се е изпуснало (това противоречи на Закона за равенството от 2010 г.)

 • Ефект върху семейните финанси.

 • Тормоз.

 • Изолация.

 • Защита на детето – винаги бъдете наясно с рисковете от много гледачи, които сменят продуктите или изпълняват периодична катетъризация, клизми, свещички или изпразване на долното черво.

(Bonner, 2010)

Научете повече
A book with open pages
Научете повече
A book with open pages
Научете повече
A book with open pages