Вашето ниво на обучение

Ние предварително сме избрали "Всички нива" за вас, но вие можете да промените нивото на обучение по всяко време, като изберете една от опциите на това меню. Промяната на вашето ниво на учене ще ви върне към началото на модула.

Затвори
Какво е приемлив риск?

Въпреки че е важно децата със СОТ/ДМОТ/КОТУ (СОТ/ДМОТ/КОТУ) да не бъдат излагани на риск, също така е важно да не се ограничава способността им за постижения и наслаждаване на живота. Съгласието относно това какъв риск е приемлив трябва да бъде обсъдено с детето или младежа, семейството му и старшите ръководители на училището и персонала.

Ако учениците бъдат изложени само на това, което е безопасно и предсказуемо, те никога няма да имат преживяването на поемането на рискове и справянето с непредсказуемото, което на свой ред ги поставя в неравностойно положение при справянето с промяната и адаптирането към нея. 
Dee, 2004 (in Rose, 2005)

[A]Един „подход към риска, центриран върху личността“ е по-балансиран подход към риска, тъй като има вграденото предположение, че целта на всяка оценка на риска е толкова относно щастието на човека, семейството му и общността му, колкото и относно безопасността му.

Neill et al, 2008

Децата и младежите с увреждания трябва да могат да участват във всички аспекти на обществения живот и може да е необходимо за персонала и гледачите да извършват процедури по интимна грижа в различна среда.

Lenehan et al, 2004

Ефективно управление на риска

… интегриран баланс между „положителното поемане на рискове“ около ценностите на автономията и независимостта и политика на защита за човека и общността, основана на намаляването до минимум на вредите.

Helen Sanderson Associates, 2007

Искаме да насърчим култура на избора, която включва отговорно и подкрепено взимане на решения… при правилните обстоятелства, рискът може да бъде от полза, като балансира необходимите нива на защита със запазването на разумни нива на избор и контрол.

Department of Health, 2007

Оценката на риска е… внимателен и системен преглед на това, което може да нанесе щети, и как могат да се предотвратят те. Тя включва идентифициране на наличните опасности и оценка на включения риск. Оценката взима предвид предпазните мерки, които вече са активирани, както и действията, които могат да бъдат предприети, за да се намали още повече рискът. Важно е да се има предвид, че рискът може да не е фиксиран, например учениците могат да бъдат различни нива на риск, поради променливото си здраве.
Rose, 2005

Видове политика за оценка на риска

По отношение на закона… персоналът не може да твърди, че не е бил наясно с риска. Той трябва да докаже, че е оценил всички съответни области на риск и е предприел адекватни стъпки да го намали до минимум като действията му са били „разумни и практични“.

Lenehan, 2004

Политиките за оценка на риска на едно училище излагат критериите за оценка на риска, протоколите и процедурите по отношение на децата със СОТ/ДМОТ/КОТУ (SLD/PMLD/CLDD).

При съставянето на оценки на риска включете други хора, като например екипа, здравните професионалисти (например училищната сестра, терапевтите и други), семействата и детето или младежа, ако е подходящо.


Взимането предвид на социален модел на риска, а не на медицински модел, фокусира възрастните върху преодоляването на организационни препятствия, а не върху увреждането на детето или младежа.

Rose, 2005.

Области на оценка
A boy being strapped into a standing support

Областите на оценка, които трябва да се вземат предвид, може да включват (Rose, 2005):

  • Медицински (включително лекарства).

  • Психично здраве (включително психологически и емоционални потребности).

  • Социални (включително поведенчески потребности).

  • Физически (включително мобилност и физическа координация).

  • Сетивни (включително слух, зрение и говор).

  • Независимост (включително социална уязвимост).

  • Други (това може да включва етнос, семейна ситуация и др.)

Lenehan et al (2004) също осигурява полезни списъци на възможните рискове в различни области.

Препратки
Open book

Lenehan, C., Morrison, J. and Stanley, J. (2004) The Dignity of Risk: A practical handbook for professionals working with disabled children and their families. London: Council for Disabled Children/Shared Care.

Rose, C. (2005) I don't want to sue anyone...I just want to get a life: Inclusive Risk Assessment (Guidance for Colleges and Other Post-16 Education Providers on Implementing the Disability Discrimination Act). London: Learning and Skills Development Agency.